Een zieke persoon voor wie het vasten te moeilijk is

6489

Vraag:

Ik ben een zieke vrouw. De vorige Ramadan vastte ik enkele dagen niet. Vanwege mijn ziekte ben ik ook niet in staat om deze dagen in te halen. Wat is de boetedoening hiervoor?

Ook dit jaar zal ik zeker niet in staat zijn tijdens de Ramadan te vasten. Wat is de boetedoening hiervoor? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan voor een zieke persoon, voor wie het vasten te zwaar is, om het vasten te verbreken. Als Allah hem geneest, moet hij zijn gemiste vastendagen inhalen. Dit op basis van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

Maar wie van jullie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen).”

(Soerat al-Baqarah: 184)

Dus tegen de vragenstelster zeg ik dat het geen zonde is om niet te vasten tijdens deze maand, zolang de ziekte voortduurt. Dit is namelijk een Tegemoetkoming van Allah ten opzichte van de zieke persoon en de reiziger. En Allah houdt ervan dat Zijn Tegemoetkoming wordt benut, net zoals Hij het verafschuwt dat ongehoorzaamheid tegenover Hem wordt verricht.

Er is dus geen boetedoening voor haar. Maar als Allah haar geneest, dan dient zij de dagen in te halen. Moge Allah haar genezen van elke kwaad en de zonden van haar en ons vergeven.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Ibn Baaz
(Fataawa Islaamiyyah; boekdeel 3, blz. 275)