Het inhalen van het vasten voor een overledene

13327
Vraag:
Wat is het oordeel over een overleden persoon die nog een aantal dagen van Ramadan heeft in te halen? En wat als iemand komt te overlijden tijdens de maand Ramadan, dient zijn voogd dan de resterende dagen voor hem te vasten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper,
Zolang een persoon ziek is, is hij niet verplicht om te vasten. Komt hij te overlijden voordat hij is hersteld, dan treft hem geen blaam. Men hoeft dan ook niet, als vervanging voor het vasten, namens diegene armen te voeden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wie van jullie de nieuwe maan waarneemt, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemak en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) compleet en prijst Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.”
(Soerat al-Baqarah: 185)
Uit dit vers is op te maken dat wanneer iemand niet in staat is om te vasten, hij niet verantwoordelijk gehouden kan worden. Aangezien Allah hem in staat stelt dit later in te halen. Komt hij te overlijden vóór het inhalen van zijn vasten, dan is hij overleden terwijl er geen verplichting op hem rust. Zoals iemand die overlijdt vóór het aanbreken van de maand Ramadan. Ook in dit geval hoeft men, ter vervanging, geen armen te voeden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie komt te overlijden, terwijl hij nog het vasten moet inhalen; zijn voogd dient voor hem te vasten.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
In deze overlevering wordt dus kenbaar gemaakt dat wanneer een persoon overlijdt, terwijl hij nog dagen van de Ramadan moet inhalen, zijn voogd (naaste) dit op zich kan nemen. Indien hij dit niet doet, kan er voor elke in te halen dag een arme gevoed worden.
Tevens begrijpen wij uit deze overlevering dat wanneer een persoon komt te overlijden die geen vastendagen heeft in te halen er voor hem logischerwijs niet wordt gevast. Ook voor een persoon die langdurig ziek is, geldt niet de plicht om te vasten of dit in te halen.
Wat betreft iemand die gedurende de maand Ramadan overlijdt; zijn voogd wordt niet geacht voor hem te vasten noch armen te voeden. Dit omdat er een einde komt aan het verrichten van daden indien een persoon komt te sterven. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als de mens sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.”
(Moeslim)
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
www.islamtoday.net