Ik heb vroeger uit luiheid niet gevast, wat nu?

14959

Vraag:

Ik ben een jonge vrouw van vijfentwintig jaar oud. Sinds ik jong was tot en met mijn éénentwintigste bad en vastte ik niet uit luiheid. Mijn ouders adviseerden mij te bidden en te vasten, maar toch luisterde ik niet naar hen. Wat moet ik nu doen, wetende dat Allah mij heeft geleid naar het Rechte Pad?

Antwoord:

Tauwbah (berouw) veegt al het voorgaande weg. Je dient berouw te tonen voor datgene wat je hebt gedaan en jezelf voor te nemen het niet meer te doen. Wees oprecht in jouw aanbidding, verricht vrijwillige daden van aanbidding, zoals het bidden van Nawaafil (vrijwillige gebeden) gedurende de nacht en overdag, vast vrijwillige dagen, lees de Koran en verricht smeekbeden. Allah accepteert het berouw van Zijn dienaren en vergeeft hen hun slechte daden.

Sheikh ʿAbd ul-ʿAziez ibnoe Baaz