Met wie moet ik mee vasten ?

8334

Vraag:

Tijdens de maand Ramadan heb ik een operatie ondergaan en nu wil ik de dagen die ik niet in staat was te vasten inhalen. Het probleem is echter dat de moslim in mijn stad verdeeld waren in twee groepen; de eerste groep volgde Saoedi-Arabië en een aantal andere Islamitische landen en vastte negenentwintig dagen. De tweede groep completeerde de hele maand in navolging van Algerije en vastte dus dertig dagen. Hierbij dien ik wel op te merken dat Algerije voor het bepalen van het begin en einde van de Islamitische maanden uitgaat van astronomische berekeningen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Astronomische berekeningen zijn geen geldige maatstaf voor het bepalen van het begin en einde van de maand Ramadan. Wat daarentegen wel als maatstaf geldt is het aanschouwen van de nieuwe maan. Als op de dertigste nacht van de maand Shacbaan de nieuwe maan niet wordt aanschouwd, dan wordt ervan uitgegaan dat de maand Shacbaan dertig dagen telt. Zo is het ook bij het bepalen van de nieuwe maan van de maand Shawwaal tijdens de derstigste nacht van de maand Ramadan. Op basis van het voorgaande kunnen wij zeggen dat je negenentwintig dagen dient in te halen, in navolging van de landen die bij hun bepalingen zijn uitgegaan van het aanschouwen van de maan.

En alle succes is afkomstig van Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa, bestaande uit:

Zijne Eminentie sheich Bin Baaz

Zijne Eminentie sheich cAbdur-Razzaak cAfiefi

Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Qacoed

Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Ghadyaan