Vasten inhalen in de winter

33047

Vraag:

Wat is het oordeel over het inhalen van het vasten van de Ramadan in de winter waarin de dagen korter zijn?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Degene die een aantal dagen van de Ramadan niet heeft gevast, is verplicht deze dagen in te halen voordat de volgende Ramadan aanbreekt. Het maakt hierbij niet uit of dit gebeurt in de winter. Allah heeft namelijk gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Wie van jullie (de maansikkel op de eerste nacht van) de maand meemaakt, laat die dan vasten. Maar wie ziek is of op reis is, dan is er een zelfde aantal andere dagen (om de vasten in te halen).

(Soerat al-Baqarah: 185)

Het is bewezen dat ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) nog dagen had die zij moest inhalen en deze pas in de maand Shaʿbaan inhaalde (de maand vóór de volgende Ramadan).

En Allah is de Bron van kracht. Moge de Zegeningen en Vrede van Allah met de Profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zijn.

Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, volume 2, boekdeel 9, blz. 278)