Vasten verbroken maar kan het niet goedmaken

11539

Vraag:

Ik leed aan obsessief compulsieve gedachten en gebruikte medicijnen tegen mijn zenuwen. Hierdoor ben ik niet in staat geweest om te vasten en van de dokter mocht dit ook niet. Ik heb deze niet gevaste dagen niet ingehaald vóór de tweede Ramadan aanbrak, omdat ik bezig was met mijn eindexamen. Ik wist niet dat er hiervoor een Islamitische wetgeving was die ik diende te hanteren.

De tweede Ramadan begon en ik heb normaal gevast. Daarna wilde ik de eerste Ramadan inhalen, maar iedere keer wanneer ik wilde beginnen met vasten daalde mijn bloeddruk en voelde ik mij duizelig. Ik was niet in staat om deze Ramadan in te halen voor de derde Ramadan. Van de derde Ramadan heb ik vijf dagen gevast omdat mijn bloeddruk daalde tot 80/30 of lager. Ik kwam het bed niet uit en door het vasten van deze dagen voelde ik mij een maand of meer neerslachtig. Ik ben bang dat ik de komende Ramadan ook niet kan vasten. Ook ben ik niet in staat om geld uit te geven om de armen te voeden. Daarnaast heb ik geen geld om naar de dokter te gaan voor een behandeling of om uit te vinden wat de reden is van dit probleem. Wat is de Islamitische regelgeving in mijn situatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De vooraanstaande geleerde zijn het er unaniem over eens dat degene die enkele dagen in de maand Ramadan niet vast, deze dient in te halen voor de volgende Ramadan begint. Zij halen als bewijs hiervoor de overlevering van cAa'ishah aan. Zij zei: “Ik moest dagen inhalen van het vasten in de Ramadan en was niet in staat om deze in te halen tot de maand Shacbaan kwam vanwege mijn verplichtingen jegens de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Al-Haafidh ibn Hadjar zei: “Vanwege het feit dat zij er scherp op toezag om het te verrichten in Shacbaan, kan er begrepen worden dat het niet toegestaan is om de gemiste vastendagen uit te stellen tot de volgende Ramadan begint.”

(Fath ul-Baarie)

Als het inhalen van de vastendagen uitgesteld is tot de volgende Ramadan begint, dan moet er hier een reden voor zijn. Degene die een excuus heeft en daarom de vastendagen niet heeft ingehaald, voor diegene is er geen zonde en diegene hoeft niks te doen behalve het inhalen van de gemiste vastendagen. Degene die geen excuus heeft maar toch te laat is om de dagen in te halen, is zondig door het uitstellen ervan. Hij dient zeker de vastendagen in te halen, maar moet hij naast het inhalen van de vastendagen ook arme mensen voeden of niet? Hierover is een meningsverschil onder de geleerden. De meest correcte mening is echter dat hij geen armen hoeft te voeden.

Op basis hiervan dien jij de vastendagen die jij niet hebt gevast in de Ramadan van de afgelopen jaren in te halen, als jij in staat bent om te vasten. Als je niet in staat bent om te vasten in de zomer, maar wel in de winter, dan dien je de dagen die je niet hebt gevast in te halen in de winter.

Als jij niet in staat bent om te vasten vanwege een ziekte en deze ziekte is chronisch waardoor jij in de toekomst niet in staat bent om te vasten (volgens de mening van een betrouwbare dokter), dan hoef jij niet te vasten. Je dient dan wel een arme persoon voeden per dag dat je niet hebt gevast. Als jij geen geld hebt, dan is deze fidyah (het voeden van een arme per gemiste dag) in jouw situatie kwijtgescholden. Je hoeft niks te doen, want Allah de Verhevene belast een ziel niet boven haar vermogen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com