Vasten verbroken maar weet niet hoeveel dagen

35808

Vraag:

Ik ben een man. Toen ik veertien of vijftien was, maakte ik me schuldig aan masturbatie tijdens de Ramadan. Ik was wel op de hoogte van het oordeel hierover. Soms kwam ik klaar en soms niet. Ik weet niet hoeveel dagen ik dit heb gedaan. Ik had toentertijd de puberteit nog niet bereikt. Wat dien ik te doen? En wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een vastende masturbeert en daarbij klaarkomt, dan heeft hij zijn vasten verbroken. Maar als hij niet is klaargekomen, dan is zijn vasten nog geldig. Ibn Qoedamah heeft gezegd: “Als hij masturbeert met zijn hand, dan heeft hij een verboden zaak verricht. Echter maakt dit zijn vasten niet ongeldig. Behalve als hij klaarkomt, dan is zijn vasten ongeldig geworden.”

(al-Moeghnie, boekdeel 4, blz. 363)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz heeft gezegd: “Masturbatie tijdens de dagen van het vasten maakt het vasten ongeldig als dit opzettelijk is gedaan en men daarbij klaarkomt. Men moet het inhalen als het gaat om verplichte vasten. Ook moet men berouw tonen tegenover Allah, de Geprezene en Verhevene, omdat masturbatie verboden is. Of men nu vast of niet.”

(Madjmoec Fataawa ash-Sheikh ibn Baaz, boekdeel 15, blz. 267)

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s werden gevraagd over iemand die gewoon was te masturberen gedurende de dag in de Ramadan toen zij veertien of vijftien jaar was en niet het aantal dagen kent waardop zij dit heeft gedaan, en wat zij hier nu op moest doen. Zij antwoordden: “Allereerst, is het verboden om te masturberen. Als dit wordt gedaan gedurende de dag in de Ramadan, dan is dit nog strenger verboden. Ten tweede dien je de dagen dat het vasten verbroken is vanwege masturbatie in te halen, omdat masturberen het vasten verbreekt. Probeer het aantal dagen dat je het vasten hebt verbroken te achterhalen.

En Allah is de bron van alle Kracht. Moge Allah vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zijn familie en metgezellen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 10, blz. 258)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com