Vastendagen inhalen vóór bekering?

4149

Vraag:

Moet een persoon de dagen inhalen van de Ramadan die hij gemist heeft vóór hij moslim werd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hij hoeft niet de dagen in te halen die hij gemist heeft voordat hij moslim werd, omdat op dat moment het bevel van het vasten niet aan hem gericht was. Hij behoorde niet tot de mensen die verplicht waren om te vasten en daarom is hij niet verplicht om dit in te halen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (al-Idjaabaat cala As’ilat il-Djaaliyaat, boekdeel 1, blz. 8)