Kinderen en het vasten

7030

Vraag:

Mijn kleine kind staat erop te vasten tijdens de maand Ramadan, ondanks het feit dat dit schadelijk voor hem kan zijn wegens zijn jonge leeftijd. Is het dan voor mij toegestaan om hem te dwingen te eten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als hij nog jong is en de volwassenheid niet heeft bereikt, dan is hij niet verplicht te vasten. Kan hij echter zonder problemen toch vasten, dan dient hij hiertoe opgedragen te worden. De metgezellen pleegden hun kinderen namelijk op te dragen te vasten. Het is zelfs overgeleverd dat als deze kinderen van de honger begonnen te huilen, de metgezellen hen dan speelgoed gaven als afleiding. Staat het daarentegen vast dat het vasten het kind schade toe berokkent, dan dient hij hiervan weerhouden te worden. Als het al zo is dat Allah ons verbiedt om jonge kinderen hun bezittingen te overhandigen uit vrees dat zij dit verkwanselen, dan heeft het weerhouden van deze kinderen van het zichzelf toebrengen van lichamelijk letsel een grotere voorrang. Dit dient echter wel op een zachtaardige manier te gebeuren en niet met de harde hand, want het is niet gewenst om hardvochtig te zijn in het opvoeden van de kinderen.

Zijne Eminentie sheich Mohammedibnoe Saalih al-cOethaymien