Kinderen helpen te wennen aan het vasten

6413
Vraag:
Ik heb een negenjarige zoon en zou graag willen dat u me leert hoe ik hem kan laten wennen aan het vasten in de Ramadan.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Allereerst zijn wij blij met dit soort vragen. Hieruit blijkt de zorg en aandacht die ouders hebben voor kinderen die hun zijn toevertrouwd.
Een jongen van negen is niet verplicht om te vasten, omdat hij de volwassenheid nog niet heeft bereikt. Toch heeft Allah de ouders opgedragen hun kind tot daden van aanbidding aan te zetten. Zo heeft Allah hen opgedragen het kind het gebed te leren op zevenjarige leeftijd en te corrigeren op tienjarige leeftijd als hij dit weigert.
De metgezellen waren gewoon hun kinderen op jonge leeftijd te laten vasten om hieraan te wennen. Dit getuigt van de grote aandacht die zij voor de opvoeding van hun kinderen hadden.
Ar-Roebayyic bintoe Moecawwid ibn cAfraa’ heeft gezegd: “Op de morgen van cAshoeraa’ stuurde de Profeet (vrede zij met hem) een boodschap naar de dorpen van al-Ansaar rondom Medinah met de mededeling: “Wie de dag begint met het vasten, laat hem zijn vasten voltooien. En wie niet begonnen is met vasten, laat hem dan de rest van de dag vasten.”
Hierna bleven wij op deze dag vasten en lieten wij ook onze kinderen vasten, ook de jongsten onder hen met de Wil van Allah. Wij maakten voor hen speelgoed van wol en als één van hen huilde om voedsel, gaven wij hem dat (speelgoed) tot het tijd werd om het vasten te verbreken.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Tevens zei cOmar tegen de dronkaards in de Ramadan: “Wee jou! Zelfs je kinderen zijn aan het vasten!” En hij sloeg hem vervolgens. (Moe3allaq)
Dus de ouders moeten hun kinderen aansporen tot het vasten wanneer zij hiertoe in staat zijn. Dit verschilt per kind. Denk hierbij aan de volgende zaken:
  1. Te vertellen over de voortreffelijkheden van het vasten en dat het één van de belangrijkste middelen is om het Paradijs binnen te treden. Ook dat er in het Paradijs een poort is die ar-Rayyaan wordt genoemd, waar doorheen degenen die vasten zullen binnentreden.
  1. Laten wennen aan het vasten. Bijvoorbeeld door te laten vasten van enkele dagen van de maand Shacbaan, zodat het vasten in de Ramadan makkelijker wordt.
  1. Niet meteen beginnen met een hele dag, maar steeds een beetje langer.
  1. Het zo laat mogelijk nuttigen van Soehoer (de maaltijd vlak voor de ochtendschemering).
  1. Het aanmoedigen door een extra beloning te geven.
  1. Het prijzen van hen voor de familie ten tijde van Iftaar en Soehoer. Dit zal hun moraal doen toenemen.
  1. Proberen de kinderen af te leiden van de honger door bijvoorbeeld speelgoed of extra aandacht te geven.
  1. Het gaan naar familieleden waarvan de kinderen ook vasten zodat zij elkaar kunnen aanmoedigen.
Wel moet er rekening gehouden worden met het vermogen van het kind. Als hij het vasten niet meer aan kan, dan moet de ouder hier bij hem niet op aandringen. Dit om te voorkomen dat het kind ziek wordt of een hekel gaat krijgen aan het vasten.
En Allah weet het het best.
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com