Al-I’tikaaf moet in de moskee

7554

Vraag:

Is het toegestaan om al-Ictikaaf te verrichten in gebedsplaatsen (Moesalla) en Islamitische centra? In deze gebedsplaatsen en Islamitische centra worden de vijf gebeden en het vrijdaggebed verricht. Of is dit slechts toegestaan in de moskeeën? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is alleen toegestaan om al-Ictikaaf in de moskeeën te verrichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En heb geen omgang met hen, terwijl jullie al-Ictikaaf in de moskeeën verrichten…”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Al-Haafidh ibnoe Hadjar zei: “Uit de bewijsvoering (het vers) blijkt dat als het toegestaan was om al-Ictikaaf te verrichten buiten de moskee, er geen verbod zou bestaan op het hebben van omgang met de vrouwen. Aangezien het hebben van geslachtsgemeenschap niet samengaat met al-Ictikaaf. Uit het vers blijkt dat al-Ictikaaf slechts in de moskeeën verricht mag worden.

Ibn ul-Moendhir haalt aan dat er met ‘het omgang hebben’ bedoeld wordt dat men geslachtsgemeenschap heeft. Tevens hebben at-Tabarie en anderen overgeleverd via Qataadah wat de reden was van de openbaring van het vers. De mensen waren gewoon dat als zij al-Ictikaaf verrichtten, zij weg gingen, hun vrouwen tegenkwamen en geslachtsgemeenschap met hen hadden. Vandaar dat dit vers is neergedaald.”

Ibn Qoedaamah zei: “Het is een man alleen toegestaan om al-Ictikaaf te verrichten in een moskee waar de vijf verplichte gebeden verricht worden. Er is tussen de geleerden geen meningsverschil hierover. De grondslag hiervoor zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“…En heb geen omgang met hen, terwijl jullie al-Ictikaaf in de moskeeën verrichten…”

(al-Moeghnie)

Imam an-Nawawie zei: “Het is als man of vrouw alleen toegestaan om al-Ictikaaf te verrichten in de moskee. Tevens is het niet toegestaan om al-Ictikaaf te verrichten in de gebedsplaats van een huis. Ongeacht of dit een gebedsplaats betreft van een vrouw of een man en ongeacht of dit een gebedsplaats betreft die afgezonderd is en speciaal bedoeld is voor het gebed.”

(al-Madjmoec, boekdeel 6, blz. 505)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “De Ictikaaf die volgens de Koran en de Soennah is vastgelegd, dient in de moskeeën verricht te worden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“…terwijl jullie al-Ictikaaf in de moskeeën verrichten…”

(Fataawa Noer calaad-Darb, boekdeel 8, blz.176)

Op basis hiervan is het niet toegestaan om al-Ictikaaf te verrichten in gebedsplaatsen en Islamitische centra.

En Allah weet het beste.

www.islamqa.com