Minimale lengte van al-Ictikaaf

3897

Vraag:

Wat is de minimale tijdsduur voor Ictikaaf? Is het mogelijk om voor een korte tijd Ictikaaf te verrichten of moet het een aantal dagen zijn?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen van mening als het gaat om de minimale tijdsduur van Ictikaaf. De grote meerderheid van de geleerden is van mening dat de minimale tijdsduur voor Ictikaaf een moment is. Dit is de mening van Aboe Haniefah, as-Shaaficie en Ahmad.

(Ad-Doerr ul-Moekhtaar boekdeel 1, blz. 445
al-Madjmoec boekdeel 6, blz. 489 en
al-Insaaf, boekdeel 7, blz. 566)

Imam an-Nawawie zei in al-Madjmoec: “Voor de minimale tijdsduur voor Ictikaaf heeft de meerderheid (van de geleerden) vastgesteld dat het in de moskee moet worden verricht en dat het toegestaan is om veel of weinig (Ictikaaf) te verrichten. Zelfs als het voor een uur of een moment is.”

(al-Madjmoec, boekdeel 6, blz. 514)

Zij hebben voor hun mening diverse bewijzen aangehaald:

1.     Ictikaaf betekent in het Arabisch verblijven. Dit kan van toepassing zijn op een lange of een korte tijdsperiode. Er is geen overlevering in de Shariecah die het heeft omschreven als een bepaalde tijdsperiode. Ibn Hazm zei: “In de Arabische taal betekent Ictikaaf, verblijven… lk verblijf in de moskee omwille van Allah met de intentie om dichter bij Hem te komen, is Ictikaaf… of het nu voor een korte tijd of lange tijd is, want de Koran en de Soennah hebben geen specifieke tijdsduur aangegeven.”

(al-Moehalla, boekdeel 5, blz. 179)

2.     Ibn abie Shaybah verhaalde dat Yacla ibn Oemayyah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik zal voor een uur in de moskee verblijven en ik verblijf alleen om Ictikaaf te verrichten. Ibn Hazm heeft dit als bewijs aangehaald in al-Moehalla (boekdeel 5, blz. 179). En al-Haafidh heeft deze overlevering in (zijn boek) al-Fath vermeld zonder commentaar.”

Het woord ‘uur’ verwijst hier naar een tijdsperiode, maar betekent niet dat het een uur is van zestig minuten zoals wij die vandaag de dag kennen.

Sommige geleerden zijn van mening dat de minimale tijdsduur voor Ictikaaf één dag is. Dit is overgeleverd van Aboe Haniefah en dit was de mening van sommige Maalikie (geleerden).

Sheikh Ibn Baaz zei in Madjmoec ul-Fataawa: “Ictikaaf betekent in de moskee verblijven om Allah te aanbidden. Het maakt niet uit of het voor een lange periode is of voor een korte periode, want zover ik weet is er geen overlevering die wijst op een bepaalde tijdsduur, noch één dag, twee dagen of meer. Dit is een voorgeschreven (aanbevolen) daad van aanbidding, behalve wanneer iemand een belofte doet (of een eed aflegt) om dit te doen. In zo’n geval wordt het verplicht en dit geldt voor zowel de man als de vrouw.”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 15, blz. 144)

Islamqa.com