Viering van Laylat ul-Qadr

18026

Vraag:

Hoe dient men de nacht van Laylat ul-Qadr te besteden? Is dit door het verrichten van het gebed, reciteren van de Koran, lezen van de biografie van de Profeet (vrede zij met hem). Luisteren naar lezingen en lessen en het te vieren in de moskee?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was in de laatste tien nachten van de Ramadan gewoon zich meer in te zetten in aanbidding dan in andere tijden, met het gebed en het reciteren van de Koran. Al-Boekhaarie en Moeslim overleveren van ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) de nacht opbleef, zijn familie wekte en zijn onderkleed stevig vastbond. Volgens Ahmad en Moeslim zette hij zich voor aanbidding tijdens de laatste tien nachten in op een manier die hij niet deed op andere tijden.

Ten tweede, de Profeet (vrede zij met hem) spoorde ons aan de nacht van Laylat ul-Qadr te besteden in gebed en geloof, hopende op de beloning. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die de nacht van Laylat ul-Qadr in gebed doorbrengt, hopende op de beloning, zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.“

Deze overlevering is overgeleverd door de bekende groep met uitzondering van Ibn Maadjah. Deze overlevering wijst erop dat het voorgeschreven is op te blijven en de nacht in gebed door te brengen.

Ten derde, één van de beste smeekbeden die men kan verrichten in Laylat ul-Qadr is die de Profeet (vrede zij met hem) leerde aan ʿAa’ishah. ʿAa’ishah zei: “Ik vroeg: “O Boodschapper van Allah, als ik weet welke nacht Laylat ul-Qadr is, wat dien ik dan te zeggen?” Hij antwoordde: “Zeg: “Allahoemma innaka ʿAfoewwoen Kariemoen toehib ul-ʿAfwa faʿfoe ʿanie.” (O Allah, u bent de Meest Vergevensgezinde en U houdt ervan te vergeven. Vergeef mij dus).

Ten vierde, er is bewijs nodig voor het uitzonderen van één nacht van de Ramadan en die als Laylat ul-Qadr te beschouwen. De oneven nachten zijn waarschijnlijker dan de andere nachten en de zevenentwintigste nacht is nog waarschijnlijker om Laylat ul-Qadr te zijn. Dit op basis van overleveringen die hierop wijzen.

Ten vijfde, innovaties zijn zowel in de Ramadan als daarbuiten niet toegestaan. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.” En ook zei hij (vrede zij met hem): “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met deze zaak van ons, het zal verworpen worden.”

We kennen geen basis voor de vieringen die georganiseerd worden op sommige nachten van de Ramadan. De beste leiding is de leiding van Mohammed (vrede zij met hem) en de slechtste zaken zijn de innovaties.

En Allah is de Bron van alle Kracht. Moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 10, blz. 413)