Vrouwen overnachten in de moskee

6800

Vraag:

Ik woon in Denemarken. Hier hebben wij een kleine gebedsruimte in de stad. Mijn vraag is of meisjes in een moskee mogen overnachten zonder Mahram. De reden hiervoor is dat zij zo met elkaar kunnen spreken over Islamitische zaken en elkaar van nut kunnen zijn. Hoewel zij daar slapen zonder Mahram hebben zij wel de toestemming van hun ouders. De gebedsruimte is afgezonderd van de mannelijke gebedsruimte, maar zij zijn toch dichtbij. Zij kunnen de meisjes wel horen wanneer zij luid spreken en ze kunnen gezien worden als de mannen expres naar hun kant komen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Islam stelt niet als voorwaarde dat een vrouw constant een Mahram bij zich moet hebben, behalve als zij op reis gaat. Als een vrouw naar de moskee of markt wil gaan of een bezoek wil brengen aan de buren of familie, dan is er niets op tegen daarheen te gaan zonder Mahram. Voorwaarde hiervoor is dat de plaats waar zij naartoe gaat dichtbij is. En dat wanneer zij daar naartoe gaat, zij niet gezien moet worden als reiziger. Daarnaast is het ook een voorwaarde dat de plaats veilig moet zijn. Ook de route ernaartoe moet veilig zijn zonder enige vorm van gevaar als zij er heen gaat en terug komt.

Als de route naar de moskee veilig is, dan is er niets op tegen als zij haar zusters daar wil ontmoeten voor gezamenlijke activiteiten zoals het opdoen van kennis, individueel de Koran te lezen of te bidden. Het overnachten in de moskee met vriendinnen en zusters is in principe toegestaan als de gebedsruimte veilig is en er zekerheid is dat er geen mannen naar binnen zullen komen. Ook moet het zeker zijn dat zij met een ziekte in hun hart niet zullen proberen om de grenzen te overschrijden. Het is een zaak die afgewogen moet worden door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de moskeeorganisatie, met name de imam en het bestuur. Maar ook de ouders!

In elke omgeving gelden er regels. Het meest belangrijke is dat de meisjes veilig zijn voor mannen die binnen willen komen en rare figuren die grenzen willen overschrijden. De voorkeur is dat er daar een persoon is die verantwoordelijk is voor de meisjes, zoals een studente van kennis, zodat de bijeenkomsten geen fitna als gevolg hebben. En om er zeker van te zijn dat zij zich zullen gedragen conform de Islamitische regels en zij hun tijd niet zullen verspillen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymienzei: “Vrouwen mogen Ictikaaf  verrichten zolang het niet leidt naar fitna als zij meedoen. Als het leidt naar fitna, dan zou het hen verboden moeten worden. Als iets dat aangeraden is zal leiden naar iets dat verboden is, dan moet het vermeden worden. Net zoals dat als iets dat toegestaan is zal leiden naar iets wat verboden is, vermeden moet worden. Maar er kan gezegd worden: Hoe kan (een vrouw) Ictikaaf verrichten inde moskee waar gemeenschappelijke gebeden niet worden gehouden? Is dat niet een bron van fitna? Antwoord hierop is dat het kan of niet kan. De moskee kan veilig zijn als er zekerheid is dat niemand binnenkomt. Daar is dus geen angst voor fitna als de vrouwen Ictikaaf verrichten. Of het kan het tegenovergestelde zijn. Het punt is dat als er zich fitna voordoet, het de vrouwen verboden moet worden om mee te doen aan de Ictikaaf. Ongeacht welke moskee het is.”

(Ash-Sharh ul-Moemtic, Zaad ul-Moestaqnic, boekdeel 6, blz. 510 en 511)

Het is voor vrouwen niet toegestaan om hun stemmen dusdanig te verheffen dat zij gehoord worden door de mannen. Het is voor vrouwen niet toegestaan om de Tasbieh (SoebhaanAllah) te zeggen om de imam te wijzen op een fout die hij maakt in het gebed, de Adhaan (oproep tot gebed) te verrichten, het gebed te leiden en om de Khoetbah (preek) te geven. Alle genoemde zaken zijn zaken die het gedenken van Allah omvatten. Het is dan ook logisch dat het verboden is voor hen om hun stemmen te verheffen in andere soorten praat.

Ibnoe Hadjar zei: “Het is verboden voor vrouwen om de Tasbieh op te zeggen (om de imam te waarschuwen voor een fout in het gebed), omdat het hun bevolen is om de stemmen te verlagen in het algemeen in het gebed, vanwege de angst voor verleiding (fitna).

(Fath ul-Baarie, boekdeel 3, blz. 77)

Dit alles betreft Islamitische Wetgeving. Desondanks adviseren wij vanwege de genoemde redenen niet in de moskee te overnachten. Wij denken dat het voldoende is voor de vrouwen om de dag daar door te brengen. Daarna zouden zij de nacht in hun huis moeten doorbrengen.

We vragen Allah om ze te beschermen, voor hen te zorgen en om te doen wat Hem tevreden maakt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com