Wanneer verricht men al-Ictikaaf?

3000

Vraag:

Is het toegestaan om Ictikaaf te verrichten op andere momenten dan de laatste tien dagen van de Ramadan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het is toegestaan om op elke moment Ictikaaf te verrichten. Echter is het het beste is om dit te doen gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan. Hiermee wordt het voorbeeld van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) gevolgd.

Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) ook Ictikaaf verrichtte in sommige jaren in de maand Shawwaal.

En Allah is de Bron van alle kracht. Moge Allahs Zegeningen en Vrede op onze Profeet Mohammed zijn, en zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s
(al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 10, blz. 410)