Aanvangen met Taraawieh

3486

Vraag:

Dienen we met het Taraawieh gebed te beginnen op de avond van de eerste dag van Ramadan (wanneer de maan is waargenomen en de vorige maand is voltooid), of na het cIshaa' gebed op de eerste dag van de Ramadan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voorgeschreven voor de moslim om het Taraawieh gebed te verrichten na cIshaa' op de eerste nacht van Ramadan waarin de nieuwe maan is waargenomen, of waarin de moslims dertig dagen van (de maand) Shacbaan hebben voltooid.

Evenzo wordt het Taraawieh gebed aan het einde van de Ramadan niet verricht als de nieuwe maan van cIed waargenomen is (Suikerfeest), of als de dertig dagen van Ramadan zijn voltooid (en hiermee dus een einde is gekomen aan de Ramadan).

Verder dienen we niet te zeggen dat het Taraawieh gebed een vrijwillig gebed is dat gezamenlijk op elke (willekeurige) nacht verricht mag worden. Dit gebed beperkt zich namelijk tot de maand Ramadan. En degenen die het verrichten zijn op zoek naar de beloning die voor het bidden ervan. De regelgeving omtrent het verrichten van dit gebed in gemeenschap is anders dan de regelgeving van andere gebeden in gemeenschap.

In de Ramadan is het dus toegestaan om Taraawieh elke nacht gezamenlijk te bidden evenals de aankondiging ervan en het stimuleren (van mensen om het te verrichten). Dit in tegenstelling tot het nachtgebed (Qiyaam) op andere tijden waarin het verrichten ervan in gemeenschap geen onderdeel uitmaakt van de Soennah. Behalve als het gedaan wordt zonder intentie vooraf, of met als doel om anderen te stimuleren en te onderwijzen. Dus het is aanbevolen om het af en toe te doen, zonder jezelf ertoe te verplichten om het altijd te doen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien zei: “Taraawieh (bidden) buiten de Ramadan is een innovatie (Bidcah). Als de mensen zich bijvoorbeeld buiten de Ramadan willen verzamelen om het nachtgebed in de moskee gezamenlijk te verrichten, dan zal dit een innovatie zijn. Er is niets mis om buiten de Ramadan af en toe thuis gezamenlijk het (nacht)gebed te verrichten, want de Profeet (vrede zij met hem) deed dit ook. Eens heeft hij Ibn cAbbaas thuis in zijn gebed geleid, een andere keer Ibn Mascoed en weer een andere keer Hoedhayhfah ibn ul-Yamaan. Maar hij heeft het niet aangenomen als een reguliere Soennah en hij verrichtte het niet in de moskee.”

(ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 4, blz. 60 en 61)

Op basis hiervan concluderen wij dat iemand die het Taraawieh gebed verricht voordat bewezen is dat de Ramadan begonnen is, als iemand is die op het verkeerde tijdstip bidt. Geen beloning zal hem worden toegekend, ook al verrichtte hij dit niet opzettelijk (op het verkeerde tijdstip).

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com