Dien je het gestarte Taraawieh gebed te voltooien?

4376

Vraag:

Als een moslim het Taraawieh gebed start, dient hij dit dan te voltooien? Of kan hij zoveel bidden als hij wil en dan vertrekken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er bestaat geen twijfel dat het Taraawieh gebed een Soennah en Naafilah is. Het behoort tot de Qiyaam van Ramadan. Hetzelfde kan gezegd worden over de nachtgebeden, Salaat ud-Doeha en het reguliere Soennah gebed dat samen met de verplichte gebeden worden verricht. Allen zijn Naafil (vrijwillig). Iemand kan ze dus verrichten of niet verrichten. Maar het verrichten is beter.

Als iemand het Taraawieh gebed met de imam start en wil vertrekken voordat het voltooid is, dan is hier niets mis mee. Maar het blijven totdat de imam het gebed beëindigt is beter. Ook zal dit voor hem geschreven worden alsof hij de hele nacht in gebed heeft gestaan. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie het nachtgebed (Taraawieh) samen met de imam verricht, totdat hij (de imam klaar is en) vertrekt, voor hem wordt het opgeschreven dat hij de gehele nacht in Qiyaam (vrijwillig nachtgebed) heeft doorgebracht.”

Als hij dus met de imam wil blijven totdat hij dit voltooit, dan verkrijgt hij de voortreffelijkheid van het verrichten van een hele nacht in gebed. Maar als hij na enkele gebedseenheden vertrekt, dan is hier niets op tegen en is dit geen zonde. Dit omdat het een Naafilah is.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 2, blz. 901)