Een vrouw aanraken tijdens het vasten

36852

Vraag:

Wat is het oordeel over het aanraken van de hand van een vrouw gedurende de dag in de Ramadan, haar te omhelzen of te kussen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan voor een man de hand van een vrouw aan te raken die niet zijn Mahram is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Dat iemand van jullie met een ijzeren naald in zijn hoofd wordt gestoken, is beter voor hem dan dat hij een vrouw aanraakt die niet voor hem toegestaan is (d.w.z. een niet-Mahram vrouw).”

(at-Tabaraanie uit de overlevering van Macqiel ibn Yasaar;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Als dit geldt voor alleen het aanraken, dan zijn het omhelzen en kussen nog ernstigere zaken. Als de vrouw dit probeert te doen, dan dient de man haar te stoppen en haar niet toe te staan iets met hem te doen dat verboden is.

Dit is een algemene regel die geldt voor degene die vast, maar ook voor anderen (die niet vasten). Maar als een persoon vast, dan is het nog belangrijker weg te blijven van verboden zaken en zaken die zijn verlangens kunnen aanwakkeren die tegen de wijsheid en doelen van het vasten indruisen. Bij het uitleggen van de reden dat het vasten is bevolen, zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.”

(Soerat al-Baqarah: 183)

Ook zegt Allah in een Hadith Qoedsiy: “Behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor. Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens omwille van mij nagelaten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Degene die dit heeft gedaan dient berouw te tonen tegenover Allah en zich voor te nemen dit nooit meer te doen.

Met betrekking tot het vasten, vergt dit onderwerp verdere uiteenzetting. Als Maniy (sperma) hierdoor vrijkomt, dan wordt zijn vasten ongeldig en dient hij de dag in te halen. Als er geen sperma vrijkomt, dan is zijn vasten nog steeds geldig. Maar het feit dat zijn vasten nog steeds geldig is, betekent niet dat er geen zonde op hem rust of dat zijn vasten volmaakt is. Zeker niet. Eerder doet elke zonde die een persoon verricht afbreuk aan de beloning voor zijn vasten en kan het de hele beloning teniet doen.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Wie geen afstand kan nemen van ijdel gepraat, het handelen hiernaar en zaken van onwetendheid, hoeft voor Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.”

(al-Boekhaarie)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Een vastende kan niets meer overhouden dan honger. En een persoon die het nachtgebed verricht kan niets meer overhouden dan een slapeloze nacht.”

(Ibn Maadjah)

We vragen Allah onze zaken recht te zetten en ons te beschermen tegen verleidingen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com