Eten verkopen voor een goed doel

4223

Vraag:

Is het toegestaan om voor het goede doel voedsel te verkopen tijdens een Iftaar in de moskee? De opbrengsten daarvan zullen besteed worden aan arme mensen die in de buurt van de moskee wonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat bedoeld wordt met de verkoop van voedsel voor het goede doel, is dat sommige mensen thuis allerlei soorten eten bereiden, vervolgens verkopen zij dit en doneren dan het ingezamelde geld aan een goed doel of ze geven het uit in liefdadigheid.

Dit is een goede daad en een vorm van liefdadigheid. Tevens werkt men hiermee samen aan liefdadigheid waarvoor een persoon een beloning verdient, zoals ieder ander die eraan deelneemt. Ongeacht of ze geld doneren of zich inzetten hiervoor. Dat alles is opgenomen in de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“…maar help elkaar in het goede en in godsvrucht…”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Wel dient erop gewezen te worden dat het kopen en verkopen buiten de moskee zelf plaats moet vinden, want het is Haraam om te kopen en verkopen in de moskee. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als je iemand ziet kopen en verkopen in de moskee, zeg (dan): “Moge Allah jouw handel niet winstgevend laten zijn.”

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com