Het vastbinden van de duivels in de Ramadan

16313

Vraag:

Wat wordt er bedoeld met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “De duivels worden in de Ramadan vastgeketend.” Wordt hiermee het werkelijk vastketenen bedoeld of niet? En heeft dit betrekking op alle duivels?

Antwoord:

De Profeet (vrede zij met hem) liet de bedoeling zien toen hij zei: “Ze worden niet vrijgelaten, zoals ze daarvoor werden vrijgelaten.” Met andere woorden, ze zijn niet in staat om (mensen) te doen dwalen zoals ze dat ervoor deden in de overige maanden.

Ze worden niet compleet vastgeketend waardoor ze niemand meer (kunnen) verleiden, maar hun verleiding gebeurt in mindere mate vanwege de woorden van de Profeet: “Ze worden niet vrijgelaten, zoals ze daarvoor werden vrijgelaten.”

Een andere mening is een die gebaseerd is op overleveringen waarin gezegd wordt: “De opstandige duivels1 worden vastgeketend.” Er kunnen dus andere duivels zijn die de mensen influisteren. Dit kan in verband worden gebracht met wat sommige mensen zeggen: “Hoe kunnen de duivels vastgeketend zijn, terwijl we sommige mensen losbandiger zien worden tijdens de Ramadan?” Hierop zeggen we dat er naast de opstandige duivels ook andere duivels zijn die zich storten op deze mensen. Of we kunnen zeggen dat de verleiding (van de duivels) buiten de Ramadan nog sterker en intenser is. En deze tweede uitleg ligt dichterbij de werkelijkheid.

Want de werkelijkheid laat zien dat de goede mensen meer verlangen hebben (tijdens de Ramadan) naar (verrichten van) het goede en zich verre houden van het slechte. En dat de slechte mensen juist tijdens de Ramadan toenemen in hun slechtheid.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien

  1. Sterke duivels