Het vastketenen van de Shaytaan

15949
Vraag:
Als slechte dromen van de Shaytaan (duivel) afkomstig zijn, hoe kan het dan zijn dat men in de maand Ramadan nog steeds slechte dromen krijgt, terwijl de Shayatien (duivels) in deze maand vastgeketend zijn?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Sheikh Mohammed Ibnoe Moeflih heeft gezegd: “Uit de overlevering blijkt inderdaad dat de Shayatien in de maand Ramadan vastgeketend zijn. Het kan zijn dat het hier alleen de slechtste onder hen betreft, zoals Aboe Haatim, Ibnoe Hibbaan en andere geleerden hebben vastgesteld. Dit betekent dus niet dat het kwaad volledig is weggenomen, maar slechts in mindering is gebracht.
cAbdoellaah, de zoon van Imam Ahmad, stelde zijn vader eens de volgende vraag: “…Wij zien dat de bezetene in de maand Ramadan nog steeds geveld wordt door de Shayatien?” Waarop Imam Ahmad zei: “Zo staat het in de overlevering en praat er verder niet over.”
Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien heeft gezegd: “Tot de zegeningen van deze maand behoort dat de Shayatien vastgeketend worden… Daarom zien wij dat een gelovige in de maand Ramadan meer liefde krijgt voor het gehoorzamen van Allah, berouw toont en zich nederiger opstelt richting Hem. Dit is allemaal het gevolg van het vastketenen van de Shayatien, waardoor zij niet meer in staat zijn zoveel schade te berokkenen als voorheen.”
Team al-Yaqeen