Het verwelkomen van Ramadan

5273

Vraag:

Hoe hoort de moslim de maand Ramadan te verwelkomen?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

De Ramadan is van grote waarde in het leven van de moslim. Daarom zou de moslim deze maand met vreugde en blijdschap moeten ontvangen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): “Met de Gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid laten zij zich dan daarmee verheugen. Het is beter dan wat zij verzamelen.”

(Soerat Yoenoes: 58)

Het is dus een grote gunst voor de moslim dat hij zich bewust is van de maand Ramadan. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om zijn metgezellen te verblijden met de komst van de Ramadan en hij legde hen de voordelen uit van deze maand. In een overlevering van Salmaan at-Toewayl wordt overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) een preek hield tijdens de laatste dag van Shaʿbaan en zei: “O mensen! Een geweldige en gezegende maand staat jullie te wachten. Allah heeft jullie het vasten verplicht gesteld en heeft jullie het nachtgebed aanbevolen. Wie vrijwillig daden verricht in deze maand, het is alsof hij een verplichting is nagekomen. En wie een verplichting nakomt, het is alsof hij 70 verplichtingen is nagekomen.”

In deze overlevering laat de Profeet zien wat de voortreffelijkheden zijn van deze gezegende maand. Het is daarom gepast dat de moslim de nachten biddend doorbrengt, dat hij de dagen vast, Koran reciteert, liefdadigheid uitgeeft en dat hij goedheid en vroomheid nastreeft. Dit doet hij allemaal omdat elke seconde die in deze maand benut wordt van enorm grote waarde is.

Een moslim beseft zich namelijk dat hij niet weet hoelang hij nog zal leven en of hij deze maand tot het einde zal meemaken. En als hij de maand tot het einde heeft kunnen meemaken, weet hij niet of hij nog een maand Ramadan zal mee kunnen maken. Elke dag die een moslim kan meemaken in de Ramadan is daarom een Gunst van Allah.

Het betaamt de moslim dus om hierbij stil te staan en dankbaarheid te tonen. Ook dat hij de hele maand of een gedeelte ervan – wat voor hem gemakkelijk is – vult met het gehoorzamen van Allah en zijn best doet zijn goede daden te vermeerderen. Allah noteert namelijk alle verrichte daden van Zijn dienaar.

Het begin van de Ramadan staat in het teken van barmhartigheid, het midden voor vergeving en het einde staat voor vrijwaring van het vuur. En de moslim wordt blootgesteld aan de gunsten van zijn Heer tijdens deze grootse dagen.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan