Hoe dient een moslim zijn intentie aan te nemen om te vasten?

20738

Vraag:

Hoe dient een moslim zijn intentie te nemen om de maand Ramadan te vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De intentie (Niyyah) is het besluit nemen om te vasten. Het is van essentieel belang om de intentie de nacht ervoor te hebben.

“Sommige geleerden waren van mening dat in geval van een herhaaldelijke daad van aanbidding, het voldoende is om de intentie één keer te hebben als men de eerste keer begint met de daad, tenzij de opeenvolging van de herhalende handeling wordt onderbroken. In dat geval dient men de intentie opnieuw aan te nemen. Op basis hiervan volstaat het voor de hele maand Ramadan als een persoon de intentie aanneemt op de eerste dag van de Ramadan (om te vasten). Dit zolang hij geen excuus heeft om de continuïteit van zijn vasten te verbreken, zoals reizen dat doet. Als hij in dat geval het vasten weer wil hervatten, dient hij de intentie om te vasten opnieuw aan te nemen.

Dit is de meest correcte mening, want alle moslims die je vraagt, zullen zeggen dat zij de intentie hebben om de gehele maand Ramadan te vasten van begin tot eind. Dus ondanks dat de intentie niet expliciet wordt opgenoemd, is deze impliciet wel aanwezig. Het basisprincipe is namelijk dat het niet stopt. Daarom zeggen we dat als de continuïteit wordt doorbroken vanwege een toegestane reden en men weer opnieuw begint met vasten, de intentie dan opnieuw aangenomen dient te worden. Dit is de mening die gemoedsrust brengt.”

(ash-Sharh ul-Moemtieʿ, boekdeel 6, blz. 369-370)