Iftaar geven aan een rijk familielid

4039

Vraag:

Kunt u vertellen of het geven van een Iftaar (een vastende te eten geven) aan mijn welgestelde familielid, onder de overlevering “Wie een vastende te eten geeft…” valt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze overlevering is overgeleverd door at-Tirmidhi van Zayd ibn Khaalid al-Djoehanie die vertelde: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie een vastende te eten geeft om daarmee zijn vasten te verbreken; hem komt de zelfde beloning toe als deze vastende zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.”

(Sahieh at-Tirmidhie)

Deze overlevering heeft een algemene betekenis en is van toepassing op eenieder die vast. Of diegene nu rijk is of arm. Ook omvat het familieleden en anderen. Zie (het boek) Fayd ul-Qadier door al-Manaawie, commentaar op Hadieth nr. 8890.

Sterker nog, het geven van Iftaar aan een vastende familielid kan een grotere beloning met zich mee brengen. Dit door de beloning te verkrijgen van het voeden van een vastende en het onderhouden van de familiebanden. Wanneer de vastende geen familielid is maar een arme persoon die geen voedsel kan vinden waarmee hij zijn vast kan verbreken, dan is de beloning nog groter vanwege het voorzien in de behoefte (van een arme persoon).

Zo geldt ook dat het geven van liefdadigheid aan een arm familielid een grotere beloning met zich meebrengt dan het geven van liefdadigheid aan een arme persoon dat geen familielid is.

At-Tirmidhie en Ibn Maadjah verhaalden dat Salmaan ibn cAamir ad-Dabiy vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: “Liefdadigheid uitgegeven aan een arme persoon telt als liefdadigheid, en liefdadigheid aan een familielid (brengt) twee dingen (met zich mee): liefdadigheid en het onderhouden van de familiebanden.”

(Sahieh ibn Maadjah, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Al-Haafidh zei in Fath ul-Baarie: “Het is niet altijd zeker dat het geven van een gift aan een familielid in elke situatie beter is. Er is een mogelijkheid dat een arme persoon er dringender behoefte aan heeft en de ander (het familielid) het niet nodig heeft.”

Kortom, het geven van eten (Iftaar) aan een vastende familielid valt onder de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie een vastende te eten geeft, hem komt de zelfde beloning toe (als de vastende).” Hem als vastende te eten geven kan een grotere beloning met zich meebrengen dan het geven van een Iftaar aan een niet-familielid. Ook kan het tegenovergestelde het geval zijn; dit hangt af van de behoefte van elk van hen en de voordelen die worden behaald door het geven van een Iftaar aan hem.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com