Iftaar nuttigen bij iemand wiens inkomen Haraam is

3289

Vraag:

Moeten wij de Iftaar accepteren die gegeven wordt door een persoon wiens inkomen Haraam is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als het meeste van zijn inkomen Haraam is, dan is het toegestaan om in te gaan op zijn uitnodiging. De Profeet (vrede zij met hem) accepteerde de uitnodiging om te eten met joden, hoewel Allah, de Verhevene, hen beschreven had als degenen die Ribaa (rente) nuttigen en die onrechtmatig eten van het bezit van mensen. Eén van de Salaf zei met betrekking tot dergelijke kwesties het volgende: “Het is een aanwinst voor jou en zijn zonde is tegen hem.”

Het is ook toegestaan voor jou om niet in te gaan op zijn uitnodiging als een berisping voor hem vanwege zijn Haraam verdiensten. Dit geniet de voorkeur als dit ervoor kan zorgen dat hij stopt met het kwaad dat hij doet.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com