Is het zeggen van Ramadan Moebaarak bidcah?

16699

Vraag:

Is het zeggen van Ramadan Moebaarak of Ramadan Kariem een Bidcah?

Antwoord:

Er is niets op tegen om elkaar te feliciteren met het begin van de maand Ramadan. De Profeet (vrede zij met hem) plachte zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen allen) over het goede nieuws van het intreden van de maand Ramadan in te lichten. Ook drong hij er dan bij hen op aan om er het beste van te maken. Aboe Hoerayrah overlevert dat De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende maand. Allah heeft het voor jullie verplicht gemaakt om (gedurende deze maand)te vasten. Tijdens (deze maand)zijn de Poorten van het Paradijs geopend en de Poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn vastgeketend. Erin (in de maand Ramadan)is één nacht die beter is dan duizend maanden en wie van de goedheid ervan wordt ontnomen, wordt waarlijk (van iets groots)ontnomen.”

(Nisaa-ie)

Sheikh Mohammed Salih al-Munajjid