Is iemand die bidt, maar niet vast een ongelovige?

9903

Vraag:

Is een persoon die niet vast maar wel het gebed verricht een ongelovige?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Wie het vasten niet nakomt omdat hij ontkent dat dit een verplichting is, is op basis van consensus onder de geleerden een ongelovige. Wie daarentegen het vasten niet nakomt uit luiheid en gemakzucht wordt niet als ongelovige beschouwd, maar loopt weliswaar groot gevaar omdat hij één van de zuilen heeft verlaten waarover iedereen het eens is dat deze verplicht is. Alhoewel er een aantal geleerden is dat zo’n iemand voor ongelovige verklaart. In een Islamitische staat zou deze persoon door het staatshoofd berispt en getucht worden.

Daarnaast dient zo’n iemand berouw te tonen en de dagen die hij niet heeft gevast in te halen.

En Allah weet het beter.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa, bestaande uit:

Zijne Eminentie sheich Bin Baaz Zijne Eminentie sheich cAbdur Razzaak cAfiefi Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Qacoed Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Ghadyaan