Moet Zakaat altijd in Ramadan uitgegeven worden?

9516

Vraag:

Is (het uitgeven van) Zakaat beter in de Ramadan, hoewel het (uitgeven van de Zakaat) één van de pilaren van de Islam is?

Antwoord:

Net als andere goede daden is het beter om Zakaat uit te geven in nobele tijden. Is het jaar echter voorbij (voor het uitgeven van Zakaat) en is de Zakaat verschuldigd, dan is het voor eenieder verplicht om het te voldoen. Je mag het dus niet uitstellen tot de Ramadan. Als het jaar bijvoorbeeld verstrijkt (voor het uitgeven van Zakaat) in de maand Radjab, dan mag je het (voldoen van de Zakaat) dus niet uitstellen tot de Ramadan. Is het jaar verstreken in de maand Moeharram, dan dien je het te betalen in Moeharram en niet uit te stellen tot de Ramadan. Verstrijkt het jaar in de Ramadan, dan dien je het te betalen in de Ramadan.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Fataawaa Islaamiyyah, boekdeel 2, blz. 164)