Moslim worden tijdens de Ramadan

6106
Vraag:
Indien een ongelovige zich gedurende de vastenmaand tot de Islam bekeert, dient hij dan de rest van zijn bekeringsdag te vasten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Ja, hij dient de rest van de dag waarop hij moslim is geworden te vasten. Dit omdat hij dan behoort tot de vastenplichtigen. Dit in tegenstelling tot het geval waarbij er een belemmering zich voordoet die het vasten onmogelijk maakt en deze vervolgens opgeheven wordt. Men wordt niet verplicht geacht na het opheffen van de belemmering de rest van de dag te vasten.
Denk bijvoorbeeld aan een vrouw die na haar menstruatie overdag weer rein wordt. Zij is niet verplicht om de rest van de dag te vasten. Hetzelfde geldt voor een zieke persoon. Hij dient de rest van de dag ook niet te vasten, indien hij hersteld is. Dit omdat hij vrijstelling geniet wat betreft het vasten op deze dag. Degene wiens bekering gedurende de dag van Ramadan plaatsvindt, wordt daarentegen wel verplicht geacht om te vasten en niet om in te halen. De menstruerende vrouw en de zieke daarentegen zijn niet verplicht de rest van de dag te vasten, maar moeten de gemiste dagen wel inhalen.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien