Oordeel over het berekenen van de start van de Ramadan?

9298

Vraag:

Is het toegestaan voor de moslim om uit te gaan van astronomische berekeningen in het bepalen van het begin en einde van de maand Ramadan of dient de nieuwe maan waargenomen te worden met het oog?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De Islamitische Wetgeving is de wetgeving van gemak en geldt voor iedereen, zowel de djinns en de mensen, ongeacht of het nu geleerden of leken betreft, beschaafd of onbeschaafd. Vandaar dat Allah het achterhalen van de tijden van aanbiddingen simpel heeft gemaakt. Hij heeft zowel het aanbreken en verstrijken van deze tijden gekoppeld aan bepaalde tekenen. Zo is de zonsondergang een teken voor het aanbreken van het avondgebed en het verstrijken van het namiddaggebed. En zo is het verdwijnen van de avondschemering een teken voor het aanbreken voor het late avondgebed. Allah heeft het aanschouwen van de nieuwe maan een teken laten zijn voor het begin van de volgende maand. En Hij droeg ons niet op om het begin van de nieuwe maand uit te rekenen aan de hand van astronomische berekeningen waartoe slechts enkelen in staat zijn.

De Koran en de Soennah spreken van het aanschouwen van de nieuwe maan als teken voor het begin van de maand Ramadan, zoals ook het zien van de volgende nieuwe maan de maand Shawwaal inluidt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie van jullie de (maan van de nieuwe)maand ziet, laat hem dan vasten.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

“Zij vragen jou over de manen. Zeg: ,,Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en (voor het vaststellen van de tijd van)de Hadj.”

(Soerat al-Baqarah: 189)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als jullie hem (de nieuwe maan)zien, vast dan en wanneer jullie hem (de volgende nieuwe maan)zien, eindigt dan het vasten. Maar als hij niet waar te nemen is, voltooit dan de maand (Ramadan)tot dertig (dagen).”

De Boodschapper (vrede zij met hem) liet het vasten afhangen van het aanschouwen van de nieuwe maan, zoals hij het beëindigen ervan hier ook van liet afhangen. Hij verbond dit niet aan astronomische berekeningen. Aan deze handelwijze hielden de metgezellen zich in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en in de tijd van de rechtgeleide kaliefen, en ook degenen die na hen kwamen van de drie beste generaties weken niet af van deze handelwijze.

Al met al kunnen wij concluderen dat het terugvallen op astronomische berekeningen voor het bepalen van het begin en het einde van de maand Ramadan een religieuze innovatie is, waar geen bewijzen voor te vinden zijn in de Islamitische Wetgeving. Het goede, al het goede zit hem in het volgen van onze vrome voorgangers als het gaat om godsdienstige zaken. En het slechte, al het slechte zit hem in alle innovaties die aan het geloof zijn toegevoegd.

Moge Allah ons, jou en alle moslims behoeden voor de verborgen en openlijke beproevingen.

En Allah weet het beter.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa, bestaande uit:

Zijne Eminentie sheich Bin Baaz Zijne Eminentie sheich cAbdur-Razzaak cAfiefi Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Qacoed Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Ghadyaan