Overlijden in de Ramadan

21209

Vraag:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Wanneer de Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels worden dan vastgeketend.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Betekent dit dat degene die overlijdt in de maand Ramadan het Paradijs zal binnentreden zonder Rekenschap?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dat is niet het geval. Dit betekent eerder dat de poorten van het Paradijs geopend worden om de mensen aan te moedigen om hard te streven, zodat zij het Paradijs kunnen betreden. En dat de poorten van de Hel gesloten zijn, om zo de gelovigen te stimuleren zich te onthouden van zonden, zodat zij deze poorten niet hoeven te betreden. Het betekent dus niet dat degene die in de maand Ramadan sterft het Paradijs zal betreden zonder Rekenschap.

Degenen die het Paradijs zullen binnentreden zonder rekenschap af te hoeven leggen, zijn degenen die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) beschreef toen hij zei: “Zij zijn degenen die geen Roeqyah van anderen vragen, noch geloven zij in (goede of slechte) voortekenen, noch laten zij zich brandmerken, en zij leggen hun vertrouw in hun Heer.” En dit in aanvulling ophet verrichten van goede daden die hen worden opgedragen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 2, blz. 162)