Overlijden in de Ramadan

11389

Vraag:

Als een moslim een aantal dagen heeft gevast in de Ramadan en vervolgens komt te overlijden, is het dan aan degene die verantwoordelijk is over zijn zaken (na zijn dood) om de resterende dagen van de Ramadan te voltooien namens hem?

Antwoord:

Nee, het is niet aan degene die verantwoordelijk is over zijn zaken om de resterende dagen van de Ramadan te voltooien namens hem. Noch is het aan hem om namens hem de behoeftigen te voeden. Dit vanwege het feit dat wanneer iemand komt te overlijden zijn daden ook ophouden. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Als een persoon sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprecht kind dat smeekbeden voor hem verricht.”

(Moeslim)

Dus op basis hiervan, kunnen we zeggen dat wanneer iemand kom te overlijden (zoals in de vraag) er geen noodzaak is om de resterende dagen van de Ramadan te voltooien namens hem. Noch om de behoeftige te voeden. Al zou de persoon zelfs midden op de dag komen te overlijden terwijl hij vastend was, dan hoeft men niet namens hem te vasten noch de behoeftigen te voeden.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fiqh ul-cIbaadaat libn il-cOethaymien blz. 203)