Soenan van het vasten

19660

Vraag:

Wat zijn de Soenan van het vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het vasten is één van de beste daden van aanbidding. De beloning voor degene die vast, en daarmee de beloning zoekt van Allah, is bij niemand bekend behalve bij Allah. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het vasten in de maand Ramadan is één van de pilaren van de Islam. De moslim dient aandacht te schenken aan het behouden van zijn vasten, of het nu het verplichte vasten of het vrijwillige vasten betreft. Dit zodat Allah hem deze overvloedige beloning kan schenken.

Er zijn vele Soenan met betrekking tot het vasten. Wij zullen er een aantal benoemen:

1. Het is Soennah dat wanneer iemand de vastende uitscheldt of met hem probeert te vechten, dat de vastende dan met vriendelijkheid reageert en zegt: “Ik ben aan het vasten.”

2. Het is Soennah voor de vastende om Soehoer te eten aangezien Soehoer een zegening (Barakah) is.

3. Het is Soennah voor de vastende om zich te haasten om het vasten te verbreken en om Soehoer uit te stellen.

4. Het is Soennah voor hem om zijn vasten te verbreken met verse dadels. Als hij geen verse dadels kan vinden, dan dient hij zijn vasten te verbreken met gedroogde dadels. Kan hij geen dadels vinden? Dan dient hij zijn vasten te verbreken met water.

5. Het is aangeraden dat de vastende persoon, als hij zijn vasten verbreekt, zegt: “Dhahabad-Dama’oe wabtalat il-ʿOeroeqoe wa thabata al-Adjroe in shaa’ Allaah. (De dorst is verdwenen, de aderen zijn vochtig geworden en de beloning is zeker, als Allah het wilt).”

6. Het is aangeraden voor de vastende om veel smeekbeden te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Er zijn er drie van wie de smeekbede niet ontzegd worden. De rechtvaardige heerser, een vastende persoon tot hij zijn vasten verbreekt en de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan.”

(Ahmad)

Imam an-Nawawie zei: “Het is aangeraden voor de vastende persoon om smeekbeden te verrichten tijdens het vasten met betrekking tot wat hem aangaat in het Hiernamaals en in deze wereld, voor zichzelf, voor degene van wie hij houdt en voor alle moslims.”

(al-Madjmoeʿ, boekdeel 6, blz. 375)

7. Als het het vasten in de Ramadan betreft, dan is het aangeraden om het volgende te doen:

– Zitten in de moskee om de Koran te lezen en Allah te gedenken (Dhikr);
– Meedoen aan de Iʿtikaaf in de laatste tien dagen;
– Het Tarawieh-gebed verrichten;
– Veel uitgeven aan liefdadigheid en veel doen aan goede daden;
– De Koran bestuderen.

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was de meest gulle persoon, en hij was het meest gul in de maand Ramadan toen Djibriel hem ontmoette. Hij ontmoette hem iedere nacht in de Ramadan en hij herhaalde de Koran met hem, en de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was guller in het doen van het goede dan de waaiende wind.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De vastende persoon dient zijn tijd niet te verspillen met het verrichten van zaken die geen voordeel of nut bieden. Zaken die zijn vasten ongunstig beïnvloeden zoals lang slapen, veel grappen, enzovoorts. Hij zou het maken van verschillende soorten eten en drinken niet zijn grootste zorg moeten maken. Dit kan er allemaal voor zorgen dat een groot deel van de tijd niet benut wordt met het verrichten van goede daden tijdens het vasten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com