Trouwen in de Ramadan

13381

Vraag:

Een man wilt met een vrouw trouwen in de maand Ramadan en haar hierover spreken. Is hierop een restrictie in de Islam waardoor hij niet met haar kan huwen en met haar kan praten in de Ramadan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets in de Islam dat verbiedt om gedurende de maand Ramadan te trouwen vanwege deze maand of enige andere maand. In plaats daarvan is het huwelijk elke dag van het jaar toegestaan.

Maar degene die in de Ramadan vast, dient zich te onthouden van eten, drinken en gemeenschap van dageraad tot zonsondergang. Als hij zichzelf kan beheersen en er geen vrees bestaat dat hij iets zal doen dat zijn vasten verbreekt, dan is er niets op tegen in de Ramadan te trouwen.

Het lijkt erop dat degenen die een getrouwd leven willen beginnen in de Ramadan, vaak niet geduldig zijn en gedurende de dag niet weg kunnen blijven van hun pasgehuwde vrouw. Er bestaat dan de vrees dat zij iets zullen doen dat niet is toegestaan en in een zware zonde zullen vervallen, waarvoor het verplicht is een dag in te halen en een hevige boetedoening te verrichten. Namelijk het bevrijden van een slaaf. Als dat niet mogelijk is, dan dienen zij twee opeenvolgende maanden te vasten. Als dit ook niet mogelijk is, dan dienen zij 60 armen te voeden. Als gemeenschap meerdere malen plaatsvindt op een aantal dagen, dient deze boetedoening met hetzelfde aantal vermenigvuldigd te worden.

Ons advies aan de vragensteller is dat als er de vrees bestaat dat hij niet in staat is zichzelf te beheersen, hij zijn huwelijk dient uit te stellen tot na de Ramadan. En hij dient zichzelf in de Ramadan bezig te houden met aanbidding, reciteren van de Koran, verrichten van Qiyaam en andere daden van aanbidding.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com