Vasten zonder Soehoer

10504

Vraag:

Buiten de Ramadan wil ik op maandag en donderdag vasten zonder dat ik bij de Soehoer (ontbijt vóór de dageraad) iets eet. Is het toegestaan om te vasten zonder Soehoer?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Soehoer is geen vereiste voor de geldigheid van het vasten. Het is slechts aanbevolen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Eet bij de Soehoer, want in de Soehoer zit zegeningen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 4, blz. 259)