Vrijwillig vasten alvorens het inhalen

5966

Vraag:

Wat is het oordeel over degenen die vrijwillig vasten alvorens zij de gemiste dagen van de Ramadan hebben ingehaald?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen van mening betreffende het oordeel over het vrijwillig vasten vóórdat men de gemiste dagen van de Ramadan heeft ingehaald. Een aantal geleerden zegt dat het niet correct is dat men vrijwillig vast vóór de inhaaldagen gevast zijn. Daarnaast begaat deze persoon dan een zonde. Hun bewijs hiervoor is dat vrijwillige daden niet verricht kunnen worden vóór de verplichting.

Sommige mensen van kennis beweren echter dat het is toegestaan, mits er geen tijdnood is. Zij zeggen: “Wanneer er genoeg tijd is, dan is het toegestaan om vrijwillige daden te verrichten. Dit is net zoals wanneer men vrijwillige gebeden vóór de verplichte gebeden verricht. Een voorbeeld hiervan: het Dohr-gebed begint in de middag en eindigt wanneer de schaduw gelijk is aan het beschaduwde object. Tussen deze tijdsduur is het toegestaan om vrijwillige gebeden te verrichten omdat het tijdsbestek groot is.”

Deze uitspraak is de uitspraak van de meerderheid van de jurisprudentie geleerden. Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien heeft deze uitspraak verkozen en zei: “Deze uitspraak is een heldere uitspraak. Het meest correcte is dat zijn vasten correct is en dat hij niet zondig is, omdat de analogie hier duidelijk is.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen) …”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Met andere woorden, er zijn andere dagen om deze in te halen. Allah heeft deze niet ingeperkt om ze achtereenvolgend te vasten. Wanneer ze ingeperkt zouden worden door het achtereenvolgend te vasten, dan zou het direct vasten verplicht worden. Dit is het bewijs dat er voor deze zaak genoeg tijd is.”

(Sharh ul-Moemtic, boekdeel 6, blz. 448)

Islamqa.com