Wanneer het vasten verplicht werd

10779

Vraag:

In welk jaar werd het vasten voor de moslims verplicht gesteld?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het vasten in de maand Ramadan werd verplicht gesteld in het tweede jaar na de Hidjrah. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vastte negen Ramadan maanden.

Imam an-Nawawie zei in al-Madjmoeʿ: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vastte negen jaar lang de Ramadan. Want het (vasten) was verplicht gesteld in (de maand) Shaʿbaan in het tweede jaar na de Hidjrah, en de Profeet (vrede zij met hem) stierf in Rabieʿ ul-Awwal van het elfde jaar na de Hidjrah.”

(Al-Madjmoeʿ, boekdeel 6, blz. 250)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com