Welk land te volgen?

9717

Vraag:

Als de eerste dag van de Ramadan wordt vastgesteld in een Islamitisch land, zoals Saoedi-Arabië, en in een ander land wordt het begin van de Ramadan niet aangekondigd. Wat is het oordeel hierover en moeten wij in dat geval dan vasten met Saoedi-Arabië? En hoe moeten we handelen wanneer zich een geschil hierover voordoet tussen de verschillende landen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Elke moslim dient het vasten en het ontvasten gelijktijdig te verrichten met de andere geloofsgenoten die aanwezig zijn in het land. De moslims moeten waakzaam zijn over het aanschouwen van de maan in het land waar zij zich bevinden. Zij horen niet te vasten met het land dat de maan heeft aanschouwd, maar ver weg ligt van hun eigen land. Dit omdat het waarnemen van de nieuwe maan verschilt per land.

Voor de moslims die in een niet-islamitisch land wonen en er zich in hun land geen moslims bevinden die zich bezighouden met het aanschouwen van de maan, voor hun is er niets op tegen om Saoedi-Arabië te volgen.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan