Zakaat ul-Fitr vergeten

6681

Vraag:

Ik heb geen Zakaat ul-Fitr betaald omdat cIed ul-Fitr onverwacht plaatsvond. Na cIed ul-Fitr bleef ik me afvragen wat ik met betrekking tot deze kwestie moest doen. Komt de verplichting voor mij te vervallen of moet ik het betalen? Wat is de wijsheid hierachter?

Antwoord:

Zakaat ul-Fitr is verplicht. Ibn cOmar zei: "De Profeet (vrede zij met hem) heeft Zakaat ul-Fitr verplicht gesteld. Het is verplicht voor iedere moslim, man en vrouw, jong en oud, de vrije man en slaaf."

Het komt weleens voor dat het onverwacht cIed is voordat je Zakaat ul-Fitr hebt betaald. In dat geval dien je op de dag van cIed Zakaat te betalen, ook al is dit na het gebed. Wanneer je namelijk met een reden het moment mist waarop een verplichte daad van aanbidding moet worden verricht, dan moet deze ingehaald worden wanneer de (eerdergenoemde) reden niet meer van toepassing is. De Profeet zei namelijk over het gebed: "Wie een gebed vergeet of slaapt en het (vervolgens)mist, dan bidt hij wanneer hij het zich herinnert. Er is buiten dit geen andere boetedoening hiervoor." Vervolgens reciteerde hij het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

"…en onderhoud de Salaat om Mij te gedenken."

(Soerat Taa Haa: 14)

Sheikh Mohammed Saalih ibn ul-cOethaymien (Fataawaa Sheikh ibn ul-cOethaymien, boekdeel 18, blz. 271)