Zonder excuus niet vasten in Ramadan

21178

Vraag:

Een vrouw heeft (enkele jaren geleden) in de Ramadan voor drie dagen niet gevast. Zij deed dit zonder reden, behalve uit onachtzaamheid. Wat is hierover het oordeel en wat moet zij doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de situatie is zoals beschreven en deze vrouw heeft drie dagen van de Ramadan niet gevast uit onachtzaamheid en niet omdat ze heeft geloofd dat het toegestaan is, dan heeft ze een grote zonde gepleegd door het schenden van de heiligheid van de Ramadan. Het vasten tijdens de Ramadan is één van de pilaren van de Islam, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen. Voor een beperkt aantal dagen, maar wie van jullie ziek is of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). En degenen die alleen met grote moeite kunnen vasten, kopen het af door een behoeftige te voeden. Maar degene die vrijwillig goed doet, dat is beter voor hem. En het is beter voor jullie dat jullie vasten, als jullie (het maar) wisten. De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen en (de Verzen daarvan dienen) als duidelijke Bewijzen voor de Leiding en het Onderscheid (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem dan vasten.”

(Soerat al-Baqarah: 183-185)

Zij moet de dagen die zij niet vastte inhalen door drie dagen te vasten. Als zij in één van deze drie dagen waarin zij niet vastte, overdag geslachtsgemeenschap had, dan moet zij ook boetedoening (Kaffaarah) verrichten voor die dag alsmede het inhalen van de (overige) twee dagen. De boetedoening is het bevrijden van een slaaf. Wanneer dit niet mogelijk is, moet zij twee opeenvolgende maanden vasten. En als ze niet in staat is om dit te doen, moet zij zestig armen voeden met lokaal voedsel (d.w.z. voedsel dat gebruikelijk is in haar land).

Ook dient zij Allah om vergeving te vragen en berouw te tonen. Daarnaast dient zij het vasten dat Allah aan haar heeft voorgeschreven te verrichten en een oprecht voornemen te hebben om niet nogmaals haar vasten in de Ramadan te verbreken. Ook dient zij één arme persoon voor elk van de drie dagen te voeden omdat zij het inhalen van het vasten heeft uitgesteld tot na de volgende Ramadan.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com