De tijd om het vasten te verbreken voor iemand in een vliegtuig

7923

Vraag:

Als een vastende zich in een vliegtuig bevindt en op zijn horloge ziet dat de tijd om het vasten te verbreken van het land waarover hij vliegt, is aangebroken, maar uit het raam van het vliegtuig geen zonsondergang waarneemt, wat moet hij dan doen? En wat is verder het oordeel over een vastende die zijn vasten verbreekt voordat hij het vliegtuig instapt, vervolgens opstijgt en ziet dat de zon op deze hoogte nog niet is ondergegaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als een vastende in een vliegtuig zit en op zijn horloge ziet dat de tijd om het vasten te verbreken is aangebroken in het land waarover hij vliegt en hij ziet uit het raam dat de zon nog niet onder is gegaan vanwege de hoogte waarop hij zich bevindt, dan mag hij zijn vasten nog niet verbreken. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“Volmaak daarna het vasten tot zonsondergang.”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Zolang hij dus de zon ziet is dit voor hem nog niet van toepassing.

Wat betreft wanneer deze persoon zijn vasten verbreekt voor het instappen en vervolgens vanuit zijn vliegtuig ziet dat de zon nog niet is ondergegaan, dit doet niets af aan het feit dat zijn vasten reeds is verbroken. Dit omdat voor hem het oordeel geldt van het land waar hij zich in bevond voor het opstijgen en hij daar al zonsondergang heeft meegemaakt.

En alle succes is afkomstig van Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa, bestaande uit:

Zijne Eminentie sheich Bin Baaz

Zijne Eminentie sheich cAbdur-Razzaak cAfiefi

Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Qacoed

Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Ghadyaan