Vasten met Istihaadah

12043

Vraag:

Kan een vrouw die te maken heeft met Istihaadah (niet-menstruele vaginale bloeding) vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een vrouw die te maken heeft met Istihaadah van mening is dat het bloed menstruatiebloed is, dan is ze menstruerende en gelden de regels van menstruatie voor haar.

Als de menstruatie eindigt, dan is zij rein (Taahir) en dient zij de Ghoesl te verrichten, te vasten en het gebed verrichten. Ook mag haar echtgenoot weer gemeenschap met haar hebben, ook al bloedt zij nog.

cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde: “Faatimah bintoe abie Hoebaysh kwam bij de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, ik ben een vrouw die te maken heeft met Istihaadah en ik word niet rein. Moet ik stoppen met bidden?” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: “Nee, het is slechts een (gespatte) ader en geen menstruatie. Als de menstruatie begint, stop dan met het gebed. En als deze eindigt, was dan het bloed van jezelf en bid.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh Moehammad Saalih ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) legde de zinsnede ‘het is slechts een ader’ als volgt uit: “Dit wijst erop dat als het bloed dat vloeit afkomstig is van een ader (waaronder ook bloeding na een operatie) niet beschouwd wordt als menstruatie. De zaken die verboden worden in geval van menstruatie zijn niet verboden in deze situatie. Een vrouw dient het gebed te verrichten en te vasten als dit gedurende de dag in de Ramadan gebeurt.”

(Madjmoec Fataawa Ibn ul-cOethaymien; boekdeel 11, vraag 226)

cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat één van de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) Ictikaaf met hem verrichtte en te maken kreeg met Istihaadah en het bloed kon zien. Soms plaatste zij een waskom onder haar om het bloed op te vangen.

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com