Delen in het offeren

20410

Vraag:

Is het toegestaan om te delen in een offer? En hoeveel moslims kunnen hieraan deelnemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan om te delen in een offer, als het offerdier een kameel of een koe is. Indien het offerdier een schaap betreft, dan is het niet toegestaan. Het is toegestaan om met zeven personen één kameel of koe te delen.

Er is verhaald dat de metgezellen offers deelden: zeven personen zouden een kameel of een koe gedeeld hebben gedurende de Hadj en de ʿOemrah.

Djaabir ibnoe ʿAbdillaah heeft gezegd: “Op de dag van al-Hoedaybiyah hebben we met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) geofferd. Een kameel namens zeven en een koe namens zeven.”

(Moeslim)

Volgens een andere overlevering heeft Djaabir ibnoe ʿAbdillaah gezegd: “We hebben de Hadj met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verricht, en we hebben een kameel geofferd namens zeven en een koe namens zeven.”

Djaabir ibnoe ʿAbdillaah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een koe namens zeven (personen) en een kameel namens zeven (personen).”

(Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Aboe Daawoed)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Deze overleveringen geven aan dat het toegestaan is om te delen in het offer, maar ze zijn het er unaniem over eens dat het niet toegestaan is om te delen in een schaap. Deze overleveringen geven aan dat een kameel volstaat namens zeven mensen, en een koe volstaat namens zeven mensen. En elk van hen neemt de plaats in van zeven schapen. Dus als van een Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) vereist wordt dat hij zeven offers brengt en hij slacht een kameel of een koe, dan is dat gelijkwaardig hieraan. Behalve in geval van de boetedoening voor het jagen.”

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa werden gevraagd over het delen in het offer. Zij antwoordden: “Een kameel of een koe volstaat namens zeven personen, ongeacht of ze allemaal uit één familie afkomstig zijn of van verschillende families, en of ze een verband hebben met elkaar of niet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de metgezellen namelijk toestemming gegeven een kameel of een koe te delen. Eén dier per zeven personen. En hij heeft niets specifieker gezegd dan dat.”

(Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 11, blz. 401)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien heeft in Ahkaam al-Oedhiyah gezegd: “Eén schaap volstaat voor één persoon, en één zevende van een kameel of koe volstaat voor één schaap.”

Islamqa.com

Delen in het offeren

18279

Vraag:

Is het toegestaan om te delen in een offer? En hoeveel moslims kunnen hieraan deelnemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan om te delen in een offer, als het offerdier een kameel of een koe is. Indien het offerdier een schaap betreft, dan is het niet toegestaan. Het is toegestaan om met zeven personen één kameel of koe te delen.

Er is verhaald dat de metgezellen offers deelden: zeven personen zouden een kameel of een koe gedeeld hebben gedurende de Hadj en de ʿOemrah.

Djaabir ibnoe ʿAbdillaah heeft gezegd: “Op de dag van al-Hoedaybiyah hebben we met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) geofferd. Een kameel namens zeven en een koe namens zeven.”

(Moeslim)

Volgens een andere overlevering heeft Djaabir ibnoe ʿAbdillaah gezegd: “We hebben de Hadj met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verricht, en we hebben een kameel geofferd namens zeven en een koe namens zeven.”

Djaabir ibnoe ʿAbdillaah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een koe namens zeven (personen) en een kameel namens zeven (personen).”

(Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Aboe Daawoed)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Deze overleveringen geven aan dat het toegestaan is om te delen in het offer, maar ze zijn het er unaniem over eens dat het niet toegestaan is om te delen in een schaap. Deze overleveringen geven aan dat een kameel volstaat namens zeven mensen, en een koe volstaat namens zeven mensen. En elk van hen neemt de plaats in van zeven schapen. Dus als van een Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) vereist wordt dat hij zeven offers brengt en hij slacht een kameel of een koe, dan is dat gelijkwaardig hieraan. Behalve in geval van de boetedoening voor het jagen.”

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa werden gevraagd over het delen in het offer. Zij antwoordden: “Een kameel of een koe volstaat namens zeven personen, ongeacht of ze allemaal uit één familie afkomstig zijn of van verschillende families, en of ze een verband hebben met elkaar of niet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de metgezellen namelijk toestemming gegeven een kameel of een koe te delen. Eén dier per zeven personen. En hij heeft niets specifieker gezegd dan dat.”

(Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 11, blz. 401)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien heeft in Ahkaam al-Oedhiyah gezegd: “Eén schaap volstaat voor één persoon, en één zevende van een kameel of koe volstaat voor één schaap.”

Islamqa.com