|
23:33
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:06
Middel 6
05:46
Middel 5
13:57
Middel 2
18:07
Middel 4
21:52
Middel 3
23:33
Alle gebedstijden
De naam van de Engel des Doods

Vraag:

Er wordt gezegd dat (de naam van) de Engel des Doods Izraa’iel is, klopt dat?

Antwoord:

Het is niet correct om hem Izraa’iel te noemen. Hij moet juist Engel des Doods genoemd worden, zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “De Engel des Doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen…”

(Soerat as-Sadjdah: 11)

En het is niet authentiek overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) dat zijn naam Izraa’iel is.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Iclaam ul-Moecassirien bi Fataawa Ibn ul-cOethaymien, blz. 109)