Het gebed in vervoersmiddelen

47077

Vraag:

Ik reis veel met mijn man naar andere steden voor verschillende doeleinden. Soms is de tijd van Maghrib of ʿIshaa’ aangebroken en gaan wij op zoek naar een moskee die ook beschikt over een vrouwenruimte. Maar soms zijn deze plekken niet te vinden. Mijn man verricht dan het gebed en ik kan dan geen plek vinden om te bidden. Allah weet dat wij hard ons best doen, maar helaas leidt dit niet altijd tot succes. Ik verricht dan het gebed zittend in de auto. Is mijn gebed op deze manier geldig, aangezien dit regelmatig voorkomt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat jij hebt gedaan is niet correct. Het staand bidden is voor iemand die hiertoe in staat is een essentieel onderdeel van het gebed. Zo kun je bidden in de moskee, in de mannenruimte, nadat de mannen zijn vertrokken. En als je geen moskee kunt vinden, dan kun je bidden op de grond, waar je je ook bevindt.

Bidden in auto’s, vliegtuigen, treinen en andere vervoersmiddelen, waar men zich niet kan richten tot de Qiblah of niet staand kan bidden, is niet toegestaan als het gaat om de verplichte gebeden, tenzij voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

1.     Men vreest dat het tijdsbestek van het verplichte gebed zal eindigen voordat de bestemming bereikt wordt. Wanneer jij jouw bestemming bereikt voordat de tijd van het gebed is verstreken, dien jij te wachten totdat jij daar bent en daarna te bidden.

2.     Het niet mogelijk is om uit te stappen om te bidden op de grond. Als het wel mogelijk is om uit te stappen, dan moet je dit doen.

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, dan is het toegestaan om in een voertuig te bidden. Het bewijs hiervoor is de algemene betekenis van het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn.”

(Soerat at-Taghaaboen: 16)

En (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie.”

(Soerat al-Haddj: 78)

Als het dus wel toegestaan is om in een voertuig te bidden, dient men zijn gezicht dan te wenden tot de Qiblah, en dient men zittend te bidden, terwijl men wel de mogelijkheid heeft om te staan?

Het antwoord hierop is als volgt: “Als men in staat is om zich te richten tot de Qiblah, tijdens het gebed, dan moet men dit doen. Dit omdat het een voorwaarde is van het verplichte gebed, of men nu reist of niet.

En als dit niet mogelijk is, vrees dan Allah zoveel je kunt en doe je best, vanwege het eerder aangehaalde bewijs.

Dit is als het gaat om de verplichte gebeden. Wat betreft de vrijwillige gebeden, hiervoor zijn de regels minder strikt. Het is toegestaan voor een moslim om te bidden in een voertuig, ongeacht welke richting men zich wendt, zelfs als hij op de grond kan staan. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om de vrijwillige gebeden te verrichten op een rijdier, ongeacht welke richting. Djaabir heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was om zijn vrijwillige gebeden rijdend te verrichten, zonder dat hij (vrede zij met hem) zich richtte tot de Qiblah.

(al-Boekhaarie)

Het is wel beter om je te richten tot de Qiblah als je een vrijwillig gebed wilt verrichten, indien mogelijk, terwijl je aan het reizen bent.

(Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 8, blz. 124)

Zittend de verplichte gebeden verrichten, terwijl men de mogelijkheid heeft om te staan, is niet toegestaan vanwege de algemene betekenis van het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waak over de gebeden en (in het bijzonder) over het middelste gebed. En sta in gehoorzaamheid voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 238)

En vanwege de overlevering van ʿImraan ibn Hoesayn waarin de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem zei: “Bid staand, en als je dit niet kunt dan zittend, en als je dit niet kunt dan liggend op je zij.”

(al-Boekhaarie)

En Allah is de Bron van alle Kracht.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 8, blz. 126)

Islamqa.com

Het gebed in vervoersmiddelen

46061

Vraag:

Ik reis veel met mijn man naar andere steden voor verschillende doeleinden. Soms is de tijd van Maghrib of ʿIshaa’ aangebroken en gaan wij op zoek naar een moskee die ook beschikt over een vrouwenruimte. Maar soms zijn deze plekken niet te vinden. Mijn man verricht dan het gebed en ik kan dan geen plek vinden om te bidden. Allah weet dat wij hard ons best doen, maar helaas leidt dit niet altijd tot succes. Ik verricht dan het gebed zittend in de auto. Is mijn gebed op deze manier geldig, aangezien dit regelmatig voorkomt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat jij hebt gedaan is niet correct. Het staand bidden is voor iemand die hiertoe in staat is een essentieel onderdeel van het gebed. Zo kun je bidden in de moskee, in de mannenruimte, nadat de mannen zijn vertrokken. En als je geen moskee kunt vinden, dan kun je bidden op de grond, waar je je ook bevindt.

Bidden in auto’s, vliegtuigen, treinen en andere vervoersmiddelen, waar men zich niet kan richten tot de Qiblah of niet staand kan bidden, is niet toegestaan als het gaat om de verplichte gebeden, tenzij voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

1.     Men vreest dat het tijdsbestek van het verplichte gebed zal eindigen voordat de bestemming bereikt wordt. Wanneer jij jouw bestemming bereikt voordat de tijd van het gebed is verstreken, dien jij te wachten totdat jij daar bent en daarna te bidden.

2.     Het niet mogelijk is om uit te stappen om te bidden op de grond. Als het wel mogelijk is om uit te stappen, dan moet je dit doen.

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, dan is het toegestaan om in een voertuig te bidden. Het bewijs hiervoor is de algemene betekenis van het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn.”

(Soerat at-Taghaaboen: 16)

En (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie.”

(Soerat al-Haddj: 78)

Als het dus wel toegestaan is om in een voertuig te bidden, dient men zijn gezicht dan te wenden tot de Qiblah, en dient men zittend te bidden, terwijl men wel de mogelijkheid heeft om te staan?

Het antwoord hierop is als volgt: “Als men in staat is om zich te richten tot de Qiblah, tijdens het gebed, dan moet men dit doen. Dit omdat het een voorwaarde is van het verplichte gebed, of men nu reist of niet.

En als dit niet mogelijk is, vrees dan Allah zoveel je kunt en doe je best, vanwege het eerder aangehaalde bewijs.

Dit is als het gaat om de verplichte gebeden. Wat betreft de vrijwillige gebeden, hiervoor zijn de regels minder strikt. Het is toegestaan voor een moslim om te bidden in een voertuig, ongeacht welke richting men zich wendt, zelfs als hij op de grond kan staan. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om de vrijwillige gebeden te verrichten op een rijdier, ongeacht welke richting. Djaabir heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was om zijn vrijwillige gebeden rijdend te verrichten, zonder dat hij (vrede zij met hem) zich richtte tot de Qiblah.

(al-Boekhaarie)

Het is wel beter om je te richten tot de Qiblah als je een vrijwillig gebed wilt verrichten, indien mogelijk, terwijl je aan het reizen bent.

(Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 8, blz. 124)

Zittend de verplichte gebeden verrichten, terwijl men de mogelijkheid heeft om te staan, is niet toegestaan vanwege de algemene betekenis van het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waak over de gebeden en (in het bijzonder) over het middelste gebed. En sta in gehoorzaamheid voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 238)

En vanwege de overlevering van ʿImraan ibn Hoesayn waarin de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem zei: “Bid staand, en als je dit niet kunt dan zittend, en als je dit niet kunt dan liggend op je zij.”

(al-Boekhaarie)

En Allah is de Bron van alle Kracht.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 8, blz. 126)

Islamqa.com