Met meerdere intenties bidden

15907

Vraag:

Is het mogelijk om (meerdere) intenties samen te voegen bij het verrichten van een vrijwillig gebed? Bijvoorbeeld dat ik twee Rakaʿaat (gebedseenheden) bid met de intentie van de twee (aanbevolen) Rakaʿaat die na de Woedoe’ worden verricht en met de intentie van het Soennah-gebed dat na het Maghrib-gebed wordt verricht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het (tot één daad) samenvoegen van daden van aanbidding is te verdelen in twee categorieën:

1. De eerste categorie

In deze categorie is het toegestaan om daden van aanbidding samen te voegen. Hiervoor geldt als regel dat één van de daden van aanbidding niet op zichzelf staat. (d.w.z. het doel van deze daad kan ook worden behaald middels het verrichten van een andere daad).

In dit geval is het toegestaan om de intenties voor beide daden samen te voegen in één en dezelfde daad, en deze ene daad volstaat dan voor beide daden. Een voorbeeld hiervan zijn de twee Rakaʿaat van Tahiyyatul-Masdjid (het gebed ter begroeting van de moskee), de twee Rakaʿaat die na de Woedoe’ worden verricht, en andere soortgelijke daden die niet op zichzelf staan.

Het is dus toegestaan om twee Rakaʿaat te bidden met de intentie om twee Rakaʿaat van Woedoe’ te verrichten en de intentie om het aanbevolen gebed na al-Maghrib te verrichten, zoals de vrager dit stelde.

Het doel van de twee Rakaʿaat van Woedoe’ is dat de moslim,ter afsluiting van zijn Woedoe’, gaat bidden. Het maakt verder niet uit of hij dit doet door één van de Soennah-gebeden te verrichten of door bijv. het Doeha-gebed te bidden.

Dit geldt ook voor Tahiyyatul-Masdjid. Het doel ervan is dat een persoon niet gaat zitten in de moskee voordat hij heeft gebeden.

Sheikh Khaalid al-Moeshayqih zei: “Tahiyyatul-Masdjid is geen op zichzelf staande daad. Het kan namelijk worden samengevoegd met andere (gebeden), zoals de Soennah-gebeden. Wanneer je de moskee binnenkomt voor het Dhoehr-gebed, dan bid je twee Rakaʿaat met de intentie van het Soennah-gebed (dat voor adh-Dhoehr wordt verricht) en de intentie van Tahiyyatul-Masdjid. Als je beide intenties hebt genomen, dan heb je door twee Rakaʿaat te bidden, (de beloning voor) twee gebeden verkregen. Indien je de Woedoe’ hebt verricht en naar de moskee bent gekomen met de intentie om het Soennah-gebed, Tahiyyatul-Masdjid, en het gebed van Woedoe’, te verrichten, dan heb je middels deze twee Rakaʿaat (beloning voor) drie gebeden verkregen. En dit behoort tot de voordelen van (het samenvoegen van) de intentie.

Zo geldt dit ook als een persoon de Woedoe’ verricht voor het Doeha-gebed en twee Rakaʿaat bidt met de intentie van het Woedoe’-gebed en het Doeha-gebed. Hiermee heeft hij middels twee Rakaʿaat (de beloning voor) twee gebeden verkregen.”

(al-ʿAqduth-Thamien, blz. 161)

2. De tweede categorie

Hier is het niet juist om (meerderde) intenties samen te voegen in één daad van aanbidding. Dit geldt voor daden van aanbidding die op zichzelf staan (d.w.z. het doel van deze daad, kan alleen worden behaald door de daad zelf te verrichten), en bij deze kun je geen twee intenties samenvoegen in één daad. Voorbeelden hiervan zijn genoemd door Sheikh Ibn ʿOethaymien toen hij zei: “Een persoon heeft het Soennah-gebed van al-Fadjr niet gebeden tot nadat de zon was opgekomen, en de tijd voor het Doeha-gebed was aangebroken. In dit geval telt het Soennah-gebed niet voor het Doeha-gebed, en het Doeha-gebed niet voor het Soennah-gebed. Ook telt het niet om ze samen te voegen. Want het Soennah-gebed van al-Fadjr staat op zichzelf (en is onafhankelijk) en zo ook het Doeha-gebed. Het éne telt dus niet voor het andere.

Wanneer de voorgaande daad aansluit op de volgende daad, dan is het ook niet toegestaan om ze samen te voegen. Stel dat een persoon zou zeggen: “Ik wil met het Fadjr-gebed de intentie nemen voor zowel het verplichte als het Soennah-gebed (van al-Fadjr)”, dan zeggen wij: “Dit is niet correct, want het Soennah-gebed (van al-Fadjr) sluit aan op het (Fadjr) gebed en dus mogen deze niet worden samengevoegd.”

En hij (Sheikh Ibn ʿOethaymien) zei: “Dit is ook zo als het gaat om het Soennah-gebed dat na afloop van de Tawaaf wordt verricht en het Soennah-gebed van al-Fadjr. Een voorbeeld hiervoor is een persoon die na de Adhaan van al-Fadjr en voor de Iqaamah klaar is met de Tawaaf en twee Rakaʿaat wil gaan bidden met de intentie van het Soennah-gebed na de Tawaaf en van al-Fadjr, dan telt het ene niet voor het andere. Want het Soennah-gebed van de Tawaaf staat op zichzelf (en het doel van deze daad kan alleen worden behaald door de daad zelf te verrichten), evenals het Soennah-gebed van al-Fadjr.”

(Liqaa’aatul-Baabil-Maftoeh)

As-Soeyoetie overleverde van Imam an-Nawawie en zei: “…Als twee Soennah (d.w.z. aanbevolen) daden niet met elkaar samenvallen, dan kunnen ze niet bij elkaar worden samengevoegd. Zoals het verrichten van het aanbevolen Doeha-gebed en het inhalen van het Soennah-gebed van al-Fadjr. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld (het samenvoegen van) Tahiyyat en het Soennah-gebed van adh-Dhoehr, want Tahiyyah valt hier binnen.”

(al-Ashbaahwa l-Nadhaa’ir, blz. 23)

Wie deze stelregel nog verder heeft uitgewerkt en uitgelegd is de geleerde Ibn Radjab (moge Allah genadig met zijn) in zijn boek ‘al-Qawaaid’.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

Met meerdere intenties bidden

16336

Vraag:

Is het mogelijk om (meerdere) intenties samen te voegen bij het verrichten van een vrijwillig gebed? Bijvoorbeeld dat ik twee Rakaʿaat(gebedseenheden) bid met de intentie van de twee (aanbevolen) Rakaʿaat die na de Woedoe’ worden verricht en met de intentie van het Soennah-gebed dat na het Maghrib-gebed wordt verricht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het (tot één daad) samenvoegen van daden van aanbidding is te verdelen in twee categorieën:

1. De eerste categorie

In deze categorie is het toegestaan om daden van aanbidding samen te voegen. Hiervoor geldt als regel dat één van de daden van aanbidding niet op zichzelf staat. (d.w.z. het doel van deze daad kan ook worden behaald middels het verrichten van een andere daad).

In dit geval is het toegestaan om de intenties voor beide daden samen te voegen in één en dezelfde daad, en deze ene daad volstaat dan voor beide daden. Een voorbeeld hiervan zijn de twee Rakaʿaat van Tahiyyatul-Masdjid (het gebed ter begroeting van de moskee), de twee Rakaʿaat die na de Woedoe’ worden verricht, en andere soortgelijke daden die niet op zichzelf staan.

Het is dus toegestaan om twee Rakaʿaat te bidden met de intentie om twee Rakaʿaat van Woedoe’ te verrichten en de intentie om het aanbevolen gebed na al-Maghrib te verrichten, zoals de vrager dit stelde.

Het doel van de twee Rakaʿaat van Woedoe’ is dat de moslim,ter afsluiting van zijn Woedoe’, gaat bidden. Het maakt verder niet uit of hij dit doet door één van de Soennah-gebeden te verrichten of door bijv. het Doeha-gebed te bidden.

Dit geldt ook voor Tahiyyatul-Masdjid. Het doel ervan is dat een persoon niet gaat zitten in de moskee voordat hij heeft gebeden.

Sheikh Khaalid al-Moeshayqih zei: “Tahiyyatul-Masdjid is geen op zichzelf staande daad. Het kan namelijk worden samengevoegd met andere (gebeden), zoals de Soennah-gebeden. Wanneer je de moskee binnenkomt voor het Dhoehr-gebed, dan bid je twee Rakaʿaat met de intentie van het Soennah-gebed (dat voor adh-Dhoehr wordt verricht) en de intentie van Tahiyyatul-Masdjid. Als je beide intenties hebt genomen, dan heb je door twee Rakaʿaat te bidden, (de beloning voor) twee gebeden verkregen. Indien je de Woedoe’ hebt verricht en naar de moskee bent gekomen met de intentie om het Soennah-gebed, Tahiyyatul-Masdjid, en het gebed van Woedoe’, te verrichten, dan heb je middels deze twee Rakaʿaat (beloning voor) drie gebeden verkregen. En dit behoort tot de voordelen van (het samenvoegen van) de intentie.

Zo geldt dit ook als een persoon de Woedoe’ verricht voor het Doeha-gebed en twee Rakaʿaat bidt met de intentie van het Woedoe’-gebed en het Doeha-gebed. Hiermee heeft hij middels twee Rakaʿaat (de beloning voor) twee gebeden verkregen.”

(al-ʿAqduth-Thamien, blz. 161)

2. De tweede categorie

Hier is het niet juist om (meerderde) intenties samen te voegen in één daad van aanbidding. Dit geldt voor daden van aanbidding die op zichzelf staan (d.w.z. het doel van deze daad, kan alleen worden behaald door de daad zelf te verrichten), en bij deze kun je geen twee intenties samenvoegen in één daad. Voorbeelden hiervan zijn genoemd door Sheikh Ibn cOethaymien toen hij zei: “Een persoon heeft het Soennah-gebed van al-Fadjr niet gebeden tot nadat de zon was opgekomen, en de tijd voor het Doeha-gebed was aangebroken. In dit geval telt het Soennah-gebed niet voor het Doeha-gebed, en het Doeha-gebed niet voor het Soennah-gebed. Ook telt het niet om ze samen te voegen. Want het Soennah-gebed van al-Fadjr staat op zichzelf (en is onafhankelijk) en zo ook het Doeha-gebed. Het éne telt dus niet voor het andere.

Wanneer de voorgaande daad aansluit op de volgende daad, dan is het ook niet toegestaan om ze samen te voegen. Stel dat een persoon zou zeggen: “Ik wil met het Fadjr-gebed de intentie nemen voor zowel het verplichte als het Soennah-gebed (van al-Fadjr)”, dan zeggen wij: “Dit is niet correct, want het Soennah-gebed (van al-Fadjr) sluit aan op het (Fadjr) gebed en dus mogen deze niet worden samengevoegd.”

En hij (Sheikh Ibn cOethaymien) zei: “Dit is ook zo als het gaat om het Soennah-gebed dat na afloop van de Tawaaf wordt verricht en het Soennah-gebed van al-Fadjr. Een voorbeeld hiervoor is een persoon die na de Adhaan van al-Fadjr en voor de Iqaamah klaar is met de Tawaaf en twee Rakaʿaat wil gaan bidden met de intentie van het Soennah-gebed na de Tawaaf en van al-Fadjr, dan telt het ene niet voor het andere. Want het Soennah-gebed van de Tawaaf staat op zichzelf (en het doel van deze daad kan alleen worden behaald door de daad zelf te verrichten), evenals het Soennah-gebed van al-Fadjr.”

(Liqaa’aatul-Baabil-Maftoeh)

As-Soeyoetie overleverde van Imam an-Nawawie en zei: “…Als twee Soennah (d.w.z. aanbevolen) daden niet met elkaar samenvallen, dan kunnen ze niet bij elkaar worden samengevoegd. Zoals het verrichten van het aanbevolen Doeha-gebed en het inhalen van het Soennah-gebed van al-Fadjr. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld (het samenvoegen van) Tahiyyat en het Soennah-gebed van adh-Dhoehr, want Tahiyyah valt hier binnen.”

(al-Ashbaahwa l-Nadhaa’ir, blz. 23)

Wie deze stelregel nog verder heeft uitgewerkt en uitgelegd is de geleerde Ibn Radjab (moge Allah genadig met zijn) in zijn boek ‘al-Qawaaid’.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com