|
03:58
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:58
Middel 6
05:40
Middel 5
13:47
Middel 2
17:55
Middel 4
21:38
Middel 3
23:21
Alle gebedstijden
Dient een roker weg te blijven van het gezamenlijke gebed

Vraag:

Er bestaat een
correcte overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) het heeft
verboden de moskee te naderen voor degenen die uien, prei en knoflook
hebben gegeten. Geldt deze regel ook voor alles wat een onaangename geur
heeft, zoals sigaretten? Betekent dit dan ook dat de roker een legitieme
reden heeft om het gezamenlijke gebed niet bij te wonen en begaat hij
daardoor geen zonde?

Antwoord:

Alle lof zij Allah
en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Er is overgeleverd
dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die uien of
knoflook heeft gegeten mag onze moskeeën niet naderen. Laat hem thuis
bidden. Voorwaar, de engelen ondervinden last van datgene waar de mensen
ook last van ondervinden.”
   

(al-Boechari en Moeslim)

Bovenstaand oordeel
geldt voor iedereen die een onaangename geur met zich meedraagt.
Bijvoorbeeld iemand die rookt, iemand die onaangenaam ruikt uit zijn
oksels of iets wat hierop lijkt. Voor hem is het afgeraden het
gezamenlijke gebed bij te wonen. Hij dient weg te blijven van het
gezamenlijke gebed, totdat hij zichzelf heeft ontdaan van deze geur,
zover hij hiertoe in staat is en zodoende datgene na kan komen wat Allah
hem heeft verplicht, namelijk het bijwonen van het gezamenlijke gebed.

Wat betreft het
oordeel over het roken op zich, dit is te allen tijde verboden. Een
ieder dient hiervan weg te blijven, aangezien dit ernstige schade
toebrengt aan iemands geloof, gezondheid en bezit.

Moge Allah de
toestand van de moslims verbeteren en hen naar het goede leiden.

Sheich ibnoe
Baaz

Fataawa al-Moehimmah,
blz. 348, vraag 331