|
05:56
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:56
Middel 6
07:48
Middel 5
13:38
Middel 2
16:31
Middel 4
19:13
Middel 3
20:58
Alle gebedstijden
Doorlopende liefdadigheid

 

 
Vraag:
Valt onder een doorlopende liefdadigheid (Sadaqat ul-Djaariyah) slechts datgene wat men eigenhandig heeft uitgegeven of valt hier tevens datgene onder wat de nabestaanden omwille van de gestorvene hebben uitgegeven?
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Uit de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) “Als een mens sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid…” valt op te maken dat de liefdadigheid door de persoon zelf uitgegeven dient te worden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft overigens aangegeven wat wel van het nageslacht wordt geaccepteerd, namelijk: “…Of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.”
 
Heeft een persoon vóór zijn dood een liefdadigheid opgenomen in zijn testament, dan geldt dit als een doorlopende liefdadigheid. Dit zal de dode dan ook baten in het Hiernamaals. Het achterlaten van baatvolle kennis en een oprecht kind dat een smeekbede voor je verricht vallen ook onder doorlopende liefdadigheden.
Indien ons gevraagd zou worden of het beter is om twee gebedseenheden ten bate van je ouders te verrichten of twee gebedseenheden voor jezelf waarin je smeekbeden verricht voor je ouders, dan was ons respons geweest dat het beter is om twee gebedseenheden te verrichten voor jezelf waarin je smeekbeden voor je ouders doet. Dit gebaseerd op de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “…Of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.” De Profeet (vrede zij met hem) somde in deze overlevering geen gebeden op of andere vormen van aanbiddingen.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
 
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Madjmoec Fataawaa wa Rasaa’il, boekdeel 8, vrijwillige liefdadigheid

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter