De placenta opeten

11611

Vraag:

Ik bevind mij momenteel in China en een moslimvriend stelde mij de volgende vraag: Zijn echtgenote is vandaag bevallen en vraagt naar het oordeel m.b.t. het opeten van de placenta na de bevalling. Hij vertelde me dat dit een gewoonte is bij hen. Moge Allah u met het beste belonen.

Antwoord:

Er bestaat consensus onder de geleerden dat het niet toegestaan is om dit op te eten. De reden hierachter is dat dit een onderdeel is van het menselijke lichaam dat verboden is om te nuttigen. Hierover bestaat consensus, en Allah weet het het best.

Sheikh Soelaymaan al-Madjied