Dieren gevoed met hormonen

4535

Vraag:

Is het vlees van een kip die gevoed is met steroïden Halaal? Ook al is deze op de juiste manier geslacht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als het geproduceerde voedsel of geneesmiddelen vrij zijn van schadelijkheden en onreinheden, dan is er niets tegen het eten van kippen die gevoed zijn (met steroïden). Mits deze op de rituele manier geslacht zijn door een moslim of iemand van de lieden van het boek (joden en christenen).

Maar als het voedsel of de geneesmiddelen schadelijk zijn voor de persoon, of hem bijvoorbeeld ziek kunnen maken, dan is het verboden om de kippen hiermee te voeden of deze te eten. Omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En stort julliezelf niet in de ondergang.”

(Soerat al-Baqarah: 195)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er dient geen schade aanwezig te zijn, noch vergeldende schade.”

(Ibn Maadjah, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Irwaa’ ul-Ghaliel)

Als het voedsel onrein is, zoals het vlees dat afkomstig is van een dood dier zonder dit geslacht te hebben, of bloed en dergelijken dat zich nog in het voedsel bevindt, dan is er stof voor verdere discussie.

Bevat het voedsel grotendeels deze onreinheden, of bevat het meerendeels reine substanties zoals graan en dergelijke?

Als de voeding grotendeels rein is, dan is het toegestaan om het te eten en is hier niets op tegen. Indien het voedsel grotendeels onrein is, dan is dit wat de geleerden “een dier dat gevoed is met onreinheden” noemen. Het is dan niet toegestaan om het dier te eten, tenzij het weer gevoed wordt met reine voeding zodat het vlees weer rein wordt.

Het dier dat gevoed is met onreinheden is er één van wie het eten bijna altijd onrein is. De geleerden hebben omtrent deze zaak twee meningen. Eén mening is dat het niet toegestaan is, omdat het vlees gevoed is door onreinheden en dat heeft een effect op het vlees.

De andere mening is dat het toegestaan is, gebaseerd op het idee dat iets rein wordt indien het een transformatie ondergaat. Zij zeggen dat de onreinheden die genuttigd zijn, opgelost zijn in het bloed en vlees en dergelijke dat in het lichaam groeit. Daarom is het gewoon rein.

(Sheikh Ibn ul-cOethaymien in ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 11, blz. 298)

De Profeet (vrede zij met hem) verbood de melk van een dier dat werd gevoed met viezigheid en onreinheden. Indien het dier wordt vastgehouden totdat het weer rein is, dan is het toegestaan om het te nuttigen volgens de consensus van de moslims. Want gedurende de onreine staat kon je het effect van de onreinheden terugzien in de melk, eieren en zweet. Het gaf een rotte en nare geur af. Wanneer dit verdwenen is, wordt het dier weer rein. Regelgeving wordt toegepast voor een bepaalde reden. Vervalt deze reden, dan vervalt de gegeven regelgeving ook.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 21, blz. 618)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com